Synpunkter på utbildningen
20 mars, 2017

Nu är MoA Lärcentrum anslutna till Vård- och omsorgscollege

Vi har glädjen att informera er alla om att MoA Lärcentrum nu är Vård- och omsorgscollege-certifierade i Södermanland vilket känns jättekul! 

Det innebär att vår utbildning har blivit kvalitetssäkrad av Vård- och omsorgscollege samt att den Vård- och omsorgsutbildning som vi erbjuder i samarbete med Nyköpings kommun berättigar till ett Vård- och omsorgscollegediplom vid avslutad utbildning (om alla kriterier för ett sådant är uppfyllda) Via den här länken kan du läsa mer om vilka kriterier som finns https://www.vo-college.se/certifiering/diplom-fran-vard-och-omsorgscollege

Vård och omsorgscollege