Synpunkter på utbildningen
27 mars, 2019

Mycket nöjda elever på MoA i Göteborg!

Resultaten från höstens elevenkät som genomförts av Göteborgs stad är mycket glädjande för MoA Lärcentrum i Göteborg. Över 200 elever har deltagit och svarat på olika frågor kring sin utbildning och resultatet visar att eleverna på MoA i Göteborg generellt är mycket nöjda med sin utbildning. Närmare 9/10 elever svarar att de kan rekommendera skolan till andra.

Detta visar att kompetenta och engagerade lärare och personal tillsammans med fina lokaler och en satsning på lugn och fin studiemiljö ger resultat, både i elevernas uppfattning om skolan men också när vi kikar på elevernas måluppfyllelse och andel godkända betyg på skolan.