Synpunkter på utbildningen
23 augusti, 2019

Moa Lund i samarbete med Lunds universitet

Lunds universitet har pågående EU-projekt, iDO (Innovativ Digital Utbildning om Demens för Vårdpersonal). iDO är en Europeisk studie med syfte att utveckla ett utbildningspaket för mobila enheter, mobiltelefoner och läsplattor. Utbildningspaket kommer att vara tillgängligt för vårdpersonal och anhöriga, och gratis på sex språk i EU (engelska, svenska, italienska, grekiska, portugisiska och litauiska). Projektets hemsida http://idoproject.eu/

 

Projektledaren har valt MOA:s personal och elever för utvärdering av projektet iDO.

 

Dr Med Vet. Connie Lethin från Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för Hälsovetenskaper kommer till oss under september 2019.

 

VC/Rektor: Marina Graneskog