Synpunkter på utbildningen
26 augusti, 2020

MoA Lärcentrum – Sveriges andra vuxenutbildning som fått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Utmärkelsen delas ut till förskolor, skolor och vuxenutbildningar som jobbar aktivt med frågor som rör hållbarhet.

En Skola för hållbar utveckling jobbar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i lärprocessen och att förbereda dem för framtiden.

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av:

”Vi på MoA Lärcentrum tycker att miljön är viktig. Vi har därför i allt vårt arbete focus på att arbeta så klimatsmart och hållbart som möjligt. Vårt mål är att alla elever under utbildningen ska bli medvetna om miljöns betydelse och hur den enskilda människan kan bidra. Detta arbete har nu resulterat i att vi, på MoA Lärcentrum i Alvik (Bromma), tilldelats utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Detta är något vi givetvis är mycket stolta över! Vårt arbete för en bättre miljö kommer att fortsätta på bred front” säger Lotta Andersson, rektor på MoA Lärcentrum i Alvik.