Synpunkter på utbildningen
22 maj, 2020

MoA Lärcentrum snabbutbildar extra vårdpersonal till Älmhults kommun

På uppdrag av Älmhults kommun (socialförvaltningen/arbetsmarknadsenheten) kommer MoA Lärcentrum att utbilda och kompetenshöja personal som ska stötta kommunens verksamheter inom hemsjukvården, hemtjänsten eller LSS.  Fokus kommer vara på ökad kunskap kring Covid-19/Corona, etik, sekretess och bemötande. Ca 25 deltagare kommer under veckan 25-29 maj att genomgå utbildningen, som sker online via fjärrundervisning.