Synpunkter på utbildningen
4 november, 2019

MoA Lärcentrum – Kvalitetsauktoriserat utbildningsföretag!

Vi har glädjen att meddela att MoA Lärcentrum befunnits uppfylla de högt ställa krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Utbildningsföretagens styrelse godkände formellt auktorisationen den 4e november 2019 efter rekommendation från Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.

 

Att våra högt ställda kvalitetskrav och vårt ständigt pågående kvalitetsarbete blivit godkänt efter granskning från Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd känns fantastiskt roligt och stimulerande, säger Mia Castenbrandt, Kvalitets- och Utbildningschef på MoA Lärcentrum. Vi har nu fått en stämpel på att det vi gör är rätt och att vi nu bara kan bli ännu bättre genom att förfina och utveckla allt bra vi redan gör. Våra medarbetare ska ha en stor eloge, det är de som gör jobbet varje dag året runt.

 

Utbildnings­företagen är den enda bransch­organisation som auktoriserar svenska utbildnings­företag. Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxen­utbildningen – och en trygghet för dem som ska gå eller köpa en utbildning. Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd auktoriserar utbildnings­företag för att höja kvaliteten i branschen. Genom auktorisationen ska kunderna kunna vara säkra på att företagen som de anlitar håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår.

 

För att erhålla kvalitetsauktorisation har MoA Lärcentrum uppvisat mycket hög kvalitet och goda rutiner. Det som särskilt utvärderas vid en kvalitetsauktorisation samt bedöms av auktorisationsnämnden är åtta kvalitetsindikatorer; Kompetensbehov, Relevanta utbildningar, Struktur, Pedagogik, Personell kompetens, Metodutveckling, Resultatuppföljning och Systematiskt kvalitetsarbete.

 

Denna typ av utmärkelse gagnar inte bara oss som enskilt utbildningsföretag, utan också hela vuxenutbildningsbranschen fortsätter VD, Jens Porsgaard. Att både MoA Lärcentrum och vår systerskola Veldi nu är auktoriserade känns väldigt bra, då hög utbildningskvalitet är mycket viktigt för oss.

 

För mer information om kvalitetsauktorisation: www.utbildningsforetagen.se Intyg_Moa Q