Synpunkter på utbildningen
8 april, 2020

MoA lärcentrum intensivutbildar till jobb på en vecka

I Göteborg tar man via MoA lärcentrum fram en utbildning på en vecka för att utbilda personal som ska kunna stötta upp inom sjukvård och äldreomsorg.

Syftet är att permitterad/varslad/uppsagd personal, från andra branscher än vården, ska kunna stötta upp inom sjukvård och äldreomsorg under den rådande coronapandemin.

Efter genomförd utbildning ska de personerna kunna bistå ordinarie vårdpersonal med diverse arbetsuppgifter som underlättar den ordinarie personalens arbete med patienter.

Jens Porsgaard, VD MoA Lärcentrum:

”Det här är en utbildning som vi i mycket nära samarbete tillsammans med Göteborgs stad tagit fram för att på kort tid kunna utbilda personer som därmed snabbt kan komma ut i verksamheterna, stötta och hjälpa till under den mycket ansträngda situationen som nu råder med hänsyn till coronapandemin. Det här är ett utbildningsupplägg som även kan anpassas till innehåll utifrån lokala behov och önskemål för andra kommuner/regioner” 

Efter genomförd utbildning erhåller deltagaren ett intyg där kursinnehåll finns med. Samtliga delar av utbildningen finns med i kurser hämtade ur det nationella yrkespaketet Vårdbiträde, vilket gör att deltagarna vid senare tillfälle har möjlighet att validera delar av kurser och därmed snabbare nå en utbildning till vårdbiträde eller undersköterska.