Synpunkter på utbildningen
4 maj, 2016

MoA Lärcentrum gör sin röst hörd i ViS (Vuxenutbildning i Samverkan)

ViS är ett partpolitiskt obundet riksförbund som verkar för att samordna och förbättra villkoren för landets alla vuxenstuderande. Förbundet samlar representanter från hela Sveriges vuxenutbildningsanordnare, från Gällivare i norr till Malmö i söder. Både kommunala och privata aktörer finns representerade i förbundet som nu har fått ett nytt tillskott i styrelsen av MoA Lärcentrum genom Anna Falkström, utbildningschef och verksamhetschef på MoA i Göteborg.

Grattis Anna! Du har nyligen blivit utsedd till styrelseledamot i ViS, ett hedersuppdrag som både förpliktigar och är få förunnat. En klassisk sportfråga: Hur känns det?

– Tack! Det känns naturligtvis både spännande och kul att nu få vara en aktiv del av ViS, säger Anna Falkström.

Berätta lite om ViS och förbundets verksamhet.

– ViS grundades 2007 i syfte att ta tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Förbundet är rikstäckande och arbetar bland annat för en bättre infrastruktur inom vux, en ökad tillgänglighet för de studerande, kvalitetsförbättring i utbildningen och en ständigt pågående pedagogisk utveckling, berättar Anna.

MoA Lärcentrum ges nu möjlighet att påverka både dagens och framtidens vuxenutbildning. Vilka visioner har du inför uppdraget?

– Min förhoppning är att jag ska kunna bidra med frågor, idéer och förbättringsförslag som rör den enskilda individens rätt till en bra, kvalitativ och individanpassad vuxenutbildning, säger Anna.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Svensk vuxenutbildning är unik på så sätt att den är gratis för alla oavsett var man bor och kommer ifrån men också för att stor hänsyn tas till elevernas individuella rättigheter och särskilda behov, vilka de än må vara.

– På MoA har vi alltid fokus på elevens bästa. Det är viktigt att värna om detta och det är något jag kommer att jobba aktivt för även i ViS, fastslår Anna avslutningsvis.

 

Intervjun gjorts av Anna Eklund