Synpunkter på utbildningen
1 oktober, 2019

MoA Lärcentrum förvärvar Lärgården

MoA Lärcentrum övertar Lärgårdens verksamheter med start 14 oktober. Företaget bedriver yrkesutbildningar inom vård- och omsorg och barn- och fritid i Stockholmsområdet. Lärgården bedriver sin verksamhet med omvittnat god kvalitet och har gjort så sedan starten 1997 och detta starka kvalitetsfokus ska fortsätta. De två organisationerna har mycket gemensamt som att båda företagen startades av två kvinnor inom vården med starka värderingar och med stort hjärta.

För MoA Lärcentrum betyder förvärvet att vi stärker vår marknadsandel i Stockholm och att vi får tillgång till en unik personalgrupp med stor kompetens.

För elever och personal på Lärgården kommer förvärvet trygga att skolan kommer drivas vidare som idag men inom MoA Lärcentrum. Skolan kommer fortsatt heta Lärgården och drivas i samma anda som tidigare.

Elever som läser på Lärgården idag kan fortsatt läsa klart sina studier på Lärgården i Alvik eller välja någon av MoA Lärcentrums skolor i Huddinge eller Solna.

 

 

Roger Psajd                                   Jens Porsgaard

Ägare                                                  Vd/Ägare