Synpunkter på utbildningen
27 mars, 2019

Lunds kommun mycket nöjda med MoAs utbildning

Efter att Lunds kommun gjort en genomgång av utbildningsinsatsen 2018 och uppföljning med eleverna så är den samlade bedömningen att kommunen är mycket nöjda med MoAs utbildningar i Lund. I kommunens återkoppling till oss skriver kommunen ”Huvudmannen är mycket nöjd med MoAs utbildning inom vuxenutbildning i Lund”.

Detta är mycket glädjande och vi ser att vårt arbete med mycket engagerad personal och med fokus på kvalité ger bra resultat i form av nöjda elever. Självfallet finns fortsatt områden som kan ytterligare bättre och arbetet fortsätter med detta för löpande utveckling och förbättring som kommer eleverna och Lunds kommun (huvudmannen) tillgodo.