Synpunkter på utbildningen
16 oktober, 2020

Linköpings kommun satsar ytterligare på äldreomsorgslyftet!

Nu har Linköpings kommun kavlat upp ärmarna och satsar ytterligare på äldreomsorgslyftet och kallar det för Linköpingslyftet. En statlig respektive lokal satsning som innebär att medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till undersköterska och vårdbiträde på betald arbetstid.

Äldreomsorgslyftet är den statliga satsningen som innebär att visstidsanställda inom äldreomsorgen erbjuds utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.

Linköpingslyftet är den lokala satsningen som innebär att tillsvidareanställda medarbetare ska kunna erbjudas utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Äldrenämnden finansierar kostnaden för den tid som den anställde studerar och är frånvarande från arbetet.

Målgrupperna i Linköpings äldreomsorgslyft är medarbetare som redan arbetar i äldreomsorgen och har en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.

Processen består av 4 huvudsteg. Dessa är:

  1. inventering av potentiella medarbetare hos arbetsgivarna,
  2. kartläggning medarbetares kompetens genom centrum för vuxenutbildning,
  3. arbetsgivarnas urval av kartlagda medarbetare som ska erbjudas utbildning
  4. utbildning och validering av medarbetare hos kommunens auktoriserade utbildningsanordnare

Observera att kartläggning, antagning och utbildningsstart sker löpande.

Chanserna att färdigställa studierna ökar i takt med desto snabbare medarbetarna kommer igång med sin utbildning och desto större del av arbetstiden som ägnas åt studier.

Det är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. MoA erbjuder dessa kurspaket samt möjlighet att läsa på distans (deltid 50% eller heltid 100 %).

Utbildningen passar dig som är anställd inom vården men saknar formell utbildning. Undervisningen bedrivs på distans via zoom-föreläsningar och all kursmaterial finns tillgängliga via lärplattformen It’s Learning.

Du kan välja mellan Undersköterskeutbildning 1500 gymnasiepoäng eller Vårdbiträdesutbildning 800 gymnasiepoäng enligt Skolverkets nationella yrkespaket.

Se kurspaket för:

Undersköterska 1500 p

Vårdbiträde 800 p

MoA Lärcentrum erbjuder dessa kurspaket, läs mer här.