Synpunkter på utbildningen
3 oktober, 2020

Koncernövergripande specialpedagog till Göteborg

Vi söker en koncernövergripande specialpedagog/speciallärare med placering i Göteborg! Vill du vara med och bidra med din kompetens i en utbildningskoncern som befinner sig i en spännande tillväxtfas? Läs vidare!

Ditt arbete kommer bestå utav att hitta väl fungerande rutiner för att kartlägga elevernas olika förutsättningar för utbildning och fånga upp de elever som har behov av stöd och extra anpassningar. Du ansvarar för att utveckla rutiner för hur en specialpedagog/speciallärare samarbetar med annan pedagogisk personal kring elever som har behov av extra stöd. Du kommer planera och genomföra grupp- och individhandledningar på våra skolor, digitala och fysiska vid behov, med både pedagogisk personal och elever. Samverkan med andra instanser som Specialpedagogiska myndigheten (SPSM), Föreningen för funktionshindrade och med läs- och skrivsvårigheter (FMLS) ingår också i rollen.

Läs mer och ansök på: https://jobb.veldikompetens.se/lediga-jobb/50/jobbannons