Synpunkter på utbildningen
16 mars, 2020

Information om coronaviruset till alla elever på MoA Lärcentrum

Med anledning av utbrottet av coronavirus följer vi utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna. Det är viktigt att studenter och medarbetare kan hålla sig informerade om läget löpande via våra kanaler.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Man ska stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri.

Till elever:

Våra lektioner hålls enligt plan. Vi förutspår dock att det kommer bli en del störningar i verksamheten p g a hur läget ser ut men arbetar med att starta upp fjärrundervisning. För elever som har symptom behöver studierna inte påverkas utan de kan fortsätta studera hemma på distans och ha kontakt med din lärare på lärplattformen. Dessutom har du som elev tillgång till Its Learning där du kommer åt samtliga material.

Praktikplatser:

Gällande APL-platser har vi i dagsläget inte några klara generella riktlinjer utan information ges från varje skola.

Kontakt:

Tveka inte att kontakta oss för frågor & funderingar. Du kan ringa oss på: 010-207 06 01, maila oss eller nå oss via våra kanaler i sociala medier: FacebookInstagramLinkedIn