Synpunkter på utbildningen
11 september, 2019

Höstens första elevråd!

Tisdag 10/9 genomfördes höstens första elevråd där många viktiga punkter behandlades. Områden som elevinflytande, arbetsmiljö, schemaläggning och kursplanering stod på agendan.

Dessa möten är mycket viktiga för oss på MoA då vi är måna om att ni som elever har inflytande på skolan. Minnesanteckningarna från mötet kommer finnas tillgängliga på lärplattformen inom kort, där kan du även hitta notis om nästa planerade elevråd!