Synpunkter på utbildningen
3 december, 2018

Helena M Källström återvänder till MoA-Lärcentrum, nu som Utvecklingschef

Den 1 december tillträder Helena M Källström den nyinrättade tjänsten som Utvecklingschef på MoA Lärcentrum. Helena som tidigare arbetat som Verksamhetschef på MoA Lärcentrum under åren 2005-2012 återvänder efter några år inom Vård- och omsorgskoncernen Team Olivia, där hon haft några olika uppdrag under åren, bland annat som regionchef, kvalitetschef och projektledare. De senaste två åren har Helena arbetat som Hållbarhetschef i Affärsområdet Personlig Assistans och ingått i affärsområdesledningen.

 

– Vi hälsar Helena välkommen tillbaka till oss på MoA och med nya erfarenheter och kunskaper. Helena personifierar våra värdeord och kommer bli en stor tillgång i MoAs utveckling framöver, säger Jens Porsgaard, VD/Partner, MoA Lärcentrum.

 

– Jag är otroligt glad och stolt över att få komma tillbaka till MoA Lärcentrum, ett bolag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Att få möjlighet att arbeta med det roligaste som finns – människor, organisationsutveckling, vuxenutbildningsfrågor, kvalitet och ledarskap – i kombination med att bidra till att vi förser samhället med väl rustade och kompetenta medarbetare inom så många viktiga branscher känns mycket stimulerande, säger Helena.

 

MoA Lärcentrum har idag avtal med ett trettiotal kommuner och utbildar vuxna elever främst inom Vård- och omsorg, funktionshinderområdet och Barn- och fritidsområdet på gymnasienivå. För elever med behov av språkstöd erbjuds dessa utbildningar på en något längre tid och då i kombination med yrkessvenska/svenskundervisning. Härutöver finns idag på flera orter även utbildning till Väktare och Badmästare, även de på gymnasienivå. MoA Lärcentrum tillsammans med Östsvenska Yrkeshögskolan bedriver idag en populär och- av både bransch och elever-  efterfrågad YH-utbildning “Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård”.

 

Jens fortsätter; Framtiden för MoA ser ljus ut. Vi kommer fortsatt fokusera på att växa oss ännu starkare och utveckla vår redan höga kvalité, på de orter vi idag befinner oss och även ta oss an nya geografiska områden. Vi kommer i samverkan med branschen och dess intressenter bredda vårt utbildningsutbud, efter vad branschen faktiskt behöver för att rusta sig inför framtida kompetens- och rekryteringsutmaningar. Det kommer bland annat ske i form av nya spännande YH- och uppdragsutbildningar.

Att arbeta med utbildning kräver ständigt fokus på kvalitet och utveckling. Därför har vi nu valt Helena till den nya tjänsten som utvecklingschef. Hon kommer med sin kunskap och erfarenhet av strategisk affärsutveckling och sin breda kompetens, både från vuxenutbildning och vård- och omsorgsbranschen, bli en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete med att fortsätta utvecklas till en ännu starkare och stabilare aktör inom vuxenutbildning.

 

Helena M Källström kommer ingå i den för koncernen strategiska Ledningsgruppen, tillsammans med VD/Partner Jens Porsgaard, Marknadsdirektör/Partner Roger Pšajd och Kvalitets- och utbildningschef Mia Castenbrandt

 

För mer information kontakta

Jens Porsgaard                                                                                    Helena M Källström

VD & Partner MoA Lärcentrum                                                  Utvecklingschef MoA Lärcentrum

tel: 0707-973583                                                                               tel: 0703-121330

jens.porsgaard@moa-larcentrum.se                                        helena.kallstrom@moa-larcentrum.se