Synpunkter på utbildningen
8 november, 2019

HANDLEDARUTBILDNING

MoA Lärcentrum i samarbete med Campus Nyköping genomför under våren 2020 en gymnasialkurs, Vårdpedagogik och handledning100 poäng.

Målgruppen är personal inom olika vård- och omsorgsverksamheter som i sitt arbete har till uppgift att handleda ungdomsstuderande från Vård- och Omsorgs/Barn och fritidsprogrammet samt vuxenstuderande från Vård och omsorgsutbildningen. Efter kursavslut erhålls betyg.

 

Kursen ger kunskaper om handledning i teori och praktik samt är en förberedelse för att kunna möta människor i olika handledningssituationer.

För mer information kontakta verksamhetschef cecilia.nilsson@moa-larcentrum.se