Synpunkter på utbildningen
4 september, 2019

Handledarutbildning på MoA Jönköping – Ett viktigt samarbete!

Den 3/9 genomfördes handledarutbildning för personal inom vård och omsorg som tar emot kommunens elever för APL, arbetsplatsförlagt lärande.

MoA är med som en av de aktörer som ser till att denna utbildning genomförs och detta är en del av det samarbete som sker genom Vård och omsorgscollege.

Vi är stolta över handledarutbildningen  som verkligen höjer kvalitén på den utbildning som våra elever får, och som dessutom skapar former för samarbete med branschen som våra elever ska arbeta i.

Säger verksamhetschef Lisa Äjlén på MoA i Jönköping.