Synpunkter på utbildningen
17 januari, 2018

Framtidens utbildningsmässa

 

MoA Lärcentrum är med som självklar aktör under Nyköpings och Oxelösunds egna mässa för yrkesutbildningar och eftergymnasiala studier. Här får ni möjlighet att träffa universitet, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och andra utbildningsanordnare som berättar om vilka utbildningar de erbjuder, hur det är att vara student och mycket mer!

Mässan är en plats där du kan låta dig inspireras till studier, få ökad kunskap om olika utbildningsvägar, studieekonomi och arbetsmarknadens behov av kompetens. Förutom utställare kommer det under dagen hållas öppna workshops med nyttig information och inspiration kring de möjligheter som utbildning ger. Vi kommer även ha intressanta talare på stora scenen, som Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Robert Kusén, chef för SSAB ONE.

Studie- och yrkesvägledare kommer att finnas på plats för att svara på frågor om behörigheter och eftergymnasiala studier.
UTSTÄLLARE

-MoA Lärcentrum
-Campus Nyköping
-Campus Oxelösund
-Arbetsförmedlingen
-Linköpings universitet
-Mälardalens högskola
-Karlstad universitet
-Nyköping Strand Utbildningscentrum
-Vård- och omsorgscollege
-Yrkesakademin Falun
-Nyköpings folkhögskola
-Grönlunds Yrkesutbildningar
-Stensunds Folkhögskola

-Med flera utställare
#JagMed
WORKSHOPS
-CSN (Centrala studiestödsnämnden) – Möjligheter till studiemedel och regler kring detta
-Arbetsförmedlingen – Vilka jobb kommer framtidens arbetsgivare ha
-Studie- och yrkesvägledare – Utbildningsvägar, vilka olika typer av skolor finns det och vad är skillnaden?
-Nyköpings kommun/Landstinget Sörmland – vad krävs för att jobba inom vården?
-MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan)
-SSAB – Vad krävs för att jobba inom industrin eller med teknik?
-Linköpings universitet – Kom som du är, bli den du vill!
Program finns på framtidens utbildningsmässas facebook-sida. https://www.facebook.com/framtidensutbildningsmassa/ 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Sal Education