Synpunkter på utbildningen
7 februari, 2019

Elevintervjuer i Nyköping

Namn: Therese Ingelin

 

Varför valde du att utbilda dig till barnskötare? 

– För att jag alltid velat jobba med barn.

Vad har varit mest givande med utbildningen?

– Att jag fått mer förståelse hur en verksamhet fungerar. Och mina klasskamrater.

Hur hittade du MoA?

– Via Campus

Skulle du rekommendera andra att läsa på MoA?

– Ja!

Vad har varit det bästa med att utbilda sig på MoA?

– Den grupp tjejer jag fick god kontakt med genom utbildningen.

På vilka sätt upplever du att utbildningen stärkt dig?

– Jag har fått mer kunskap ang. mitt yrke om vad som är rätt och fel.

Hur känns det att snart vara färdig med utbildningen?

– Väldigt skönt att få använda sina kunskaper och att få börja jobba.

Vad är nästa steg?

– Fått anställning på min praktikplats.

Hur ser du på arbetsutsikterna efter din utbildning?

– Dom ser väldigt bra ut! Börjar min anställning direkt efter min examen.

Hur upplever du att kontakten med branschen varit genom utbildningen?

– Bra! Har egna kontakter inom barnomsorgen och olika verksamheter.

 

Namn: Emma Arkevid

 

Varför valde du att utbilda dig till barnskötare? 

– Jag valde att utbilda mig till barnskötare för att jag ville byta arbete och arbeta med barn istället.

Vad har varit mest givande med utbildningen?

– Att ha klassen att träffas i, att få utbyta erfarenheter.

Hur hittade du MoA?

– Jag hittade MoA via Campus Nyköping.

Skulle du rekommendera andra att läsa på MoA?

– Ja, det är en bra utbildning som leder till arbete.

Vad har varit det bästa med att utbilda sig på MoA?

– Att få möjligheten att utbilda sig i ett nytt yrke där man kan göra stor skillnad i barnens vardag.

På vilka sätt upplever du att utbildningen stärkt dig?

– Jag har blivit starkare i mig själv varefter jag har lärt mig mer saker samt att jag har utvecklats i mig själv.

Hur känns det att snart vara färdig med utbildningen?

– Jättebra! Nu är jag redo för att sätta igång och arbeta.

Vad är nästa steg?

– Att komma igång och arbeta och få mer erfarenhet. Eventuellt vill jag studera vidare vid senare tillfälle för att lära mig mer.

Hur ser du på arbetsutsikterna efter din utbildning?

– Arbetsutsikterna ser bra ut. Oavsett om man har fått ett fast arbete vilket jag har, eller om man vikarierar så har man garanterat arbete.

Hur upplever du att kontakten med branschen varit genom utbildningen?

– Jag har bara bra erfarenheter av kontakten med branschen. Bra kontakt med nya kollegor och nya chefen!