Synpunkter på utbildningen
27 september, 2016

Dags för Linköpings kommuns stora elevenkät!

Under oktober genomför Linköpings kommun en stor elevenkät för elever inom vuxenutbildningen!

Vi ser verkligen fram emot årets resultat som ger oss ett fantastiskt underlag för att vidareutveckla vår verksamhet som under 2016 har vuxit sig större med flera utbildningar!

Våra elevers åsikter är oerhört viktiga för oss! Vi arbetar med klassråd, programforum och elevråd på skolan! Resultatet av enkäten kommer i slutet av november! De senaste åren har eleverna placerat MoA Lärcentrum på topp tre för utbildningsanordnare i Linköping! Vi kommer att göra allt för att behålla den placeringen!