Synpunkter på utbildningen
4 maj, 2016

Brist på vårdpersonal med kompetens i vård av livets slutskede i Östergötland- en fråga som kommer beröra oss alla!

Varje år avlider mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige, och de flesta behöver palliativ vård före döden. Tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet. Behovet av fortbildning på alla nivåer i palliativ vård påvisas för ca 69 000 personer varav drygt 8000 inom Östergötlands landsting och kommuner, delger SKL. Därför startar nu stsvenska Yrkeshögskolan en Yh utbildning tillsammans med MoA Lärcentrum.

MoA lärcentrum var först i landet att bedriva palliativvårdsutbildning inom Yh. Totalt har vi utbildat drygt 200 undersköterskor i Jönköpings och Östergötlands län. Nu startar vi upp en ny utbildning tillsammans med vår ledningsgrupp som säkrar förankringen i arbetslivet.

De som ingår i vår ledningsgrupp är:

 

Utbildningen vänder sig till undersköterskor runt om i regionen och är tänkt att kombineras med ett arbete.  Fler och fler av oss vill vårdas i hemmet och kraven på undersköterskorna ökar därmed.  Att få vårdas i hemmet i livets slutskede är säkert vad många av oss vill men då krävs också att kompetensen om vård i livets slutskede finns hos våra sköterskor ute på fältet. Nu har Yh myndigheten beviljat Öst Svenska yrkeshögskolan en utbildning på distans som startar till hösten. Utbildningen genomförs av MoA Lärcentrum som har lång erfarenhet av vårdutbildningar.  För att gå utbildningen krävs att man är utbildad undersköterska och vi tar in 30 deltagare nu tillhösten.

 

Vår kontaktperson gällande denna utbildning är: 

Caroline Norman

Utvecklingschef – YH MoA Lärcentrum 

Telefon: 070-292 72 86

Mail: caroline.norman@moa-larcentrum.se