Synpunkter på utbildningen
15 januari, 2019

Barn- och fritidsutbildning Nyköping

Ny start 18 mars

Vår barn- och fritidsutbildning i Nyköping är en 15 månaders utbildning för dig som vill arbeta som barnskötare. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom förskole- och fritidsverksamhet. Idag råder ett mycket stort behov av utbildade barnskötare och möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning är därför mycket goda.

Utbildningen i klass pågår på heltid med klassrumsförlagda dagar hos oss på MoA Lärcentrum. Här varvas föreläsningar med engagerade lärare, praktiska moment, grupp- och enskilda uppgifter.

Nio veckor i slutet av utbildningen utgörs av Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får möjlighet att följa och delta i en verksamhet på nära håll. Under utbildningen läser du följande kurser:

Kommunikation

Människors miljöer

Lärande och utveckling

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiska teorier och praktiker

Hälsopedagogik

Pedagogiskt arbete

Skapande verksamhet

Barns lärande och växande

Specialpedagogik 1

Behörighet: grundskoleexamen

Det går även bra att läsa utbildningen på distans eller enstaka kurser. Alla får nationella gymnasiebetyg efter genomförd kurs och utbildning.

Välkomna till MoA Lärcentrum i Nyköping.