Synpunkter på utbildningen
3 november, 2020

​SFI – Svenska för invandrare (Swedish for immigrants) hos MoA Linköping

Hos oss på MoA Lärcentrum Linköping kan du lära dig tala, läsa och skriva på svenska för att senare kunna utbilda dig inom ett område som leder till ett jobb.

Svenska för invandrare (SFI) på MoA Lärcentrum är en utbildning med många fördelar. Framförallt, fokuserar den på att lära dig svenska på den nivå som passar dig bäst. Men den ger dig också en naturlig väg för integration i det svenska samhället och bättre chanser för ditt framtida yrkesliv eller vidareutbildning. Allt detta passar perfekt in i vårt motto ”Hos oss får du lära för livet – inte för tillfället”.

Bortsett från SFI, erbjuder MoA Lärcentrum flera olika vuxenutbildningar och vi har utmärkta kunskaper i både de olika ämnesområdena och pedagogiken. Vi vill upprätthålla allas möjlighet till utbildning och hos oss träffar du alltid engagerad och erfaren personal.

Vi älskar att hjälpa och du är alltid välkommen att ringa oss på 010-207 06 01

Utbildningen undervisas på svenska. Vi arbetar med alla olika språkfärdigheter – tala, läsa, lyssna och skriva. Förutom att lära dig svenska kommer du även att lära dig olika studietekniker och vi erbjuder även kurser i både uttal och grammatik.

Ansök på: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/sfi/

In english

With us at MoA Lärcentrum Linköping, you can learn to speak, read and write in Swedish in order to later be able to educate yourself in an area that leads to a job.

Swedish for Immigrants (SFI) at MoA Lärcentrum is an education with many benefits. Above all, it focuses on learning Swedish at the level that suits you best. But it also gives you a natural path for integration into Swedish society and better chances for your future professional life or further education. All this fits perfectly into our motto ”With us you get to learn for life – not for the moment”.

Apart from SFI, MoA Lärcentrum offers several different adult educations and we have excellent knowledge in both the different subject areas and pedagogy. We want to maintain everyone’s opportunity for education and with us you always meet committed and experienced staff.

We love to help and you are always welcome to call us on 010-207 06 01.

The education is taught in Swedish. We work with all different language skills – speaking, reading, listening and writing. In addition to learning Swedish, you will also learn different study techniques and we also offer courses in both pronunciation and grammar.

Apply here: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/sfi/