Synpunkter på utbildningen
10 november, 2020

​MoA vann upphandlingen av grundutbildning i psykiatri med Trosa kommun

MoA svarade på den upphandlingen som Trosa kommun gick ut med tidigare i höstas om grundutbildning i psykiatri och har nu slutit avtal samt påbörjat utbildningen. Utbildningen kommer ges vid tre tillfällen samt ett fördjupningstillfälle nu under hösten och sedan ytterligare tre tillfällen plus en fördjupning under första delen av våren.

Syftet med utbildningen är att stärka medarbetarnas kompetens för att möta ett förändrat behov inom Vård och Omsorg. Utbildningen syftar även till att ge personalen en ökad kunskap om psykisk ohälsa och vanligt förekommande psykiska sjukdomar. Även ökad kunskap om olika diagnoser, omvårdnadsåtgärder samt kommunikation och bemötande. Utbildningen har riktats till medarbetare som arbetar inom Vård- och omsorgssektorn. Utbildningen innehåller bland annat:

”Det är glädjande att vi fått möjligheten att kunna erbjuda våra insatser när behovet uppstått så här i kompetensutvecklingssyfte. Förändringar är ju något vi alla ständigt ställs inför i våra verksamheter och alltid behöver ta höjd för. Vi lär oss i samband med förändringarna och utmaningarna vi står inför. Det livslånga lärandet.” säger Daniela Bethgabriel, rektor på MoA Lärcentrum i Huddinge.