Synpunkter på utbildningen

Studera var du vill

Svenska 2

Att kunna förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt, läsa olika typer av texter, allt från skönlitteratur till faktatexter är något vi förmodligen gör hela livet. Samhället förväntar sig av oss att vi kan formulera oss i tal såväl som i skrift och inte minst digitalt i den värld vi lever i idag. Därför är ämnet svenska så viktigt.

Svenska 2 hos oss är en kurs där du studerar hemma och på nätet. Kursen är välstrukturerad och lätt att hänga med på även om du inte tidigare läst på distans. Du jobbar till stor del självständigt och i egen takt med kursmaterialet och skickar in inlämningar till lärare med jämna mellanrum. Återkoppling på obligatoriska moment får du utifrån innehåll samt en bedömning utifrån de nivåkrav som är kopplade till kursmomentet.

Kursupplägget är varierat och tränar förmågan att läsa, skriva och tala. Den ger dig en bred kunskap om språket runtomkring oss i tal och i skrift och du övar förmågan att förmedla tankar, kunskap och känslor. Huvudmomenten i denna kurs är muntlig och skriftlig framställning med fokus på argumentation. En stor del av kursen innehåller även litteraturhistoria. Språksituationen i Norden och grammatik ingår också. Du avslutar kursen med ett slutprov som ingår i betygsunderlaget.

Kort om kursen

Poäng: 100 poäng.

Takt: Heltid/deltid.

Kursstart: Löpande – distans.

Kurskod: SVESVE02

Studieform: Distans.

Kostnader: Kommunen betalar för din utbildning. Kurslitteraturen står du själv för.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Ansökan och antagning: Du söker hos vuxenutbildningen hos din hemkommun.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. Därför måste du välja en kommun innan du kan skicka in ansökan. Saknas din kommun i listan?


Innehåll

Du ansöker via vuxenutbildningen i din hemkommun

Det finns över 150 kurser att välja bland som alla är nationella, högskoleförberedande och studiemedelsberättigande. Det finns en stor flexibilitet och du kan därför påbörja dina studier när som på året.

Individuell studieplan & personlig lärare

Dina kursval skickas till MoA Lärcentrum och du får din individuella studieplan, tillgång till en personlig lärare samt inlogg till vår lärplattform. Även en inbjudan till en uppstartsträff.

Studierna startar

Dina studier börjar alltid på en måndag och räknas som kursvecka 1. Vår lärplattform är byggt utifrån en enkelhet och struktur och du följer anvisningarna som finns beskrivet i varje kursrum. Under hela kursen når du din lärare via notiser och Skype. Du får även tillgång till diskussionsforum med andra elever.

Inlämningar och prov

Varje vecka gör du betygsgrundande uppgifter som din lärare ger respons på så att du vet hur du ligger till. Det kan ske muntligt via skype och skriftligt. Vid kursslut avslutas dina studier med en tentamen.

Betygssamtal

I samband vid kursslut genomförs ett betygssamtal med din lärare. Detta för att du ska få en helhetssyn över din kunskapsutveckling samt känna dig rättvist bedömd.

Examen

Betyget skickas till vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är även i din hemkommun som du begär ut ditt betyg. Vi kan med glädje säga att du lämnar MoA Lärcentrum klokare!


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på MoA Lärcentrum.
  [recaptcha]

  Kom i kontakt

  Kontaktperson

  Telefonnummer växel: 010-2070601

  MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 15.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

  MoA Lärcentrum

  Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.