Synpunkter på utbildningen

Försäljnings- och serviceutbildning

En utbildning för arbete med administration, service och kommunikation. Du får grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande.

Det finns fördjupningskurser där du får lära dig om administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice och försäljning.

Under utbildningen får du öva på att söka, analysera och värdera information, att ta ansvar och handla med omdöme. Beroende på inriktning kan du efter avslutad utbildning jobba med administration, ekonomi, som butikssäljare eller HR-assistent.

I utbildningen ingår fältstudier och APL.

Utbildningen finns att läsa både i klass och på distans, och berättigar till studiemedel från CSN. Förkunskaper som krävs för att läsa försäljnings- och serviceutbildningen är svenska, svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande. Du kan läsa utbildningen på heltid eller deltid beroende på vilket som passar just din livssituation. Du är behörig att söka till utbildningen från det år du fyller 20.