Synpunkter på utbildningen

Barn- och fritidsprogrammet

I Skellefteå erbjuder vi Barn- och fritidsprogrammet på distans. Du kan välja mellan att läsa den kompletta ett och ett halvt åriga barnskötarutbildningen, eller bara studera enstaka kurser.

Barn- och fritidsprogrammet är en vuxenutbildning för dig som vill arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller inom funktionshinderområdet. I den kompletta utbildningen ingår fältstudier och APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL kan eventuellt valideras om du har arbetat inom området.

Du kommer också att profilera dig genom att välja en inriktning utifrån vad du vill arbeta med: Socialt arbete eller Pedagogiskt arbete.

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng.

Takt: Heltid.

Längd: 1,5 år.

Kursstart:

Kurskod:

Studieform: Distans.

Studieorter: Göteborg, Linköping, Skellefteå, Stockholm Nacka, Umeå och Vindeln.

Förkunskaper:

Kostnader: Du behöver ha tillgång till dator, vi använder en webbaserad lärplattform som en viktig del av undervisningen.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Studieplan:

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida. Saknas din kommun i listan?

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i barn- och fritidsutbildningen är kunskaper om hälsa, kommunikation och ledarskap. I början av utbildningen lägger vi mycket fokus på dessa kunskaper! Kurser som Kommunikation, Hälsopedagogik och Pedagogiskt ledarskap passar utmärkt i din första läsperiod!

Barn – och fritidsutbildningen är en praktisk utbildning. Drama och estetik är naturliga inslag i kurserna. Vi arbetar med att synliggöra miljöns betydelse för lärande och utveckling, vi genomför därför delar av utbildningen ute i naturen. Du träffar personer som idag arbetar inom de olika verksamheterna på skolan, för att få information och en stor mängd inspiration!

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels för att du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, du får också en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samt att du får omsätta din teoretiska kunskap i den verkliga praktiken.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kväll och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper och förmågor i att leda människor, bemöta människor och kommunicera med människor. Vi fördjupar oss i teorier om lärandet och människans utveckling. Kurser som Aktivitetsledarskap och Skapande verksamhet fokuserar på just dessa kunskaper och förmågor.
Under periodens APL kan du nu börja fundera över vilken fördjupning du vill in mot. Är du personen som ska arbeta inom förskolan eller fritidsverksamhet för ungdomar? Eller är du personen som kommer att passa utmärkt som elevassistent eller personlig assisten? Det är nu du börjar göra dina val!

Läsperiod 3

Nu kommer vi till din fördjupning. Här anpassas kurserna efter din fördjupning och du gräver dig djupare ner i kurser som är mer specifika för ditt intresse! Väljer du fördjupningen friskvård och hälsa så är kurser som Träningslära 1 och Mental träning naturliga val för dig. Väljer du i ställer socialt arbete läser du kurser som Specialpedagogik 2 och Socialt arbete.

Din APL-period anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Programgemensamma kurser

Följande kurser ingår i termin 1.

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Lärande och utveckling

100 pKurskod: PEDLÄR0Kurslitteratur:

Pedagogiskt ledarskap

100 pKurskod: PEDPEG0Kurslitteratur:
 • Pedagogiskt ledarskap, Anna-Karin Axelsson (ISBN: 9789152319062). APL 3 veckor.

Yrkesutgång barnskötare eller elevassistent

Följande kurser ingår i termin 2 och 3 för yrkesutgång barnskötare eller elevassistent.

Barns lärande och växande

100 pKurskod: PEDBAS0Kurslitteratur:
 • Barns lärande och växande, Tove Philips (ISBN: 9789140675767).

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:

Skapande verksamhet

100 pKurskod: PEGSKP0Kurslitteratur:
 • Skapande verksamhet, Tove Philips (ISBN: 9789140678362). APL 2 veckor.

Aktivitetsledarskap

100 pKurskod: PEDAKI00SKurslitteratur:
 • Småbarns utevistelse, Ann Granberg (ISBN: 9789147049608); Ett år i ur och skur – utomhuspedagogik i förskolan, Eva Änggård (ISBN: 9789144088099). APL 2 veckor.

Etnicitet och kulturmöten

100 pKurskod: SOIETN0Kurslitteratur:

Pedagogiska teorier och praktiker

100 pKurskod: PEDPED0Kurslitteratur:

Pedagogiskt arbete

200 pKurskod: PEGPEA0Kurslitteratur:
 • Pedagogiskt arbete, Tove Philips (ISBN: 9789140675774). APL 8 veckor.

Komvuxarbete

100 pKurskod: GYARVOKurslitteratur:

Yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderomsorgen eller personlig assistent

Följande kurser ingår i termin 2 och 3 för yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderomsorgen eller personlig assistent.

Sociologi

100 pKurskod: SOISOO0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:

Grundläggande vård och omsorg

100 pKurskod: GRUGRD0Kurslitteratur:
 • Vård och omsorg 1. APL 2 veckor.

Skapande verksamhet

100 pKurskod: PEGSKP0Kurslitteratur:
 • Skapande verksamhet, Tove Philips (ISBN: 9789140678362). APL 2 veckor. APL 2 veckor.

Dramapedagogik

100 pKurskod: Kurslitteratur:
 • Undervisa i pedagogiskt drama, Vivecka Rasmusson (ISBN: 9789144047331).

Kost och hälsa

100 pKurskod: HÄLKOC0Kurslitteratur:

Socialt arbete 1

100 pKurskod: SOCSOC01Kurslitteratur:
 • Socialt arbete, Tove Philips (ISBN: 9789140685216). APL 8 veckor.

Komvuxarbete

100 pKurskod: GYARVOKurslitteratur:
 • APL 2 veckor.

Yrkesutgång sporthallspersonal

Följande kurser ingår i termin 2 och 3 för yrkesutgång sporthallspersonal.

Fritids- och idrottskunskap

100 pKurskod: FRTFRD0Kurslitteratur:
 • Fritids- och Idrottskunskap, Tove Philips (ISBN: 9789140675743).

Fritidsmiljöer och arenor

100 pKurskod: FRIFRS0Kurslitteratur:

Etnicitet och kulturmöten

100 pKurskod: SOIETN0Kurslitteratur:

Aktivitetsledarskap

100 pKurskod: PEDAKI00SKurslitteratur:
 • Småbarns utevistelse, Ann Granberg (ISBN: 9789147049608); Ett år i ur och skur – utomhuspedagogik i förskolan, Eva Änggård (ISBN: 9789144088099). APL 2 veckor.

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

100 pKurskod: FRIDRF0Kurslitteratur:
 • APL-förlagd kurs, krävs ingen litteratur. APL 4 veckor.

Kurskod: Kurslitteratur:

Bad- och friskvårdsanläggningar

100 pKurskod: FRIBAD0Kurslitteratur:
 • APL-förlagd kurs, krävs ingen litteratur. APL 4 veckor.

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 pKurskod: FRIFRT0Kurslitteratur:
 • Fritids- och Friskvårdsverksamheter, Tove Philips (ISBN: 9789140675750). APL 8 veckor.

Komvuxarbete

100 pKurskod: GYARVOKurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Yrkesutgång barnskötare eller elevassistent

Yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderomsorgen eller personlig assistent

Yrkesutgång sporthallspersonal

Studieformer

 • Distans

Distans

Som distanselev läser du kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar du de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser heltid eller deltid och följer den kursordning som finns i din individuella studieplan. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Zoom.


Frågor & Svar

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsutbildningen. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 15.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum

Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.