Lämna feedback

Läs Vård- och omsorg hos MoA Lärcentrum

Vård- och omsorgsprogrammet

MoA Lärcentrum i Norrköping

En vuxenutbildning inom vård och omsorg som sker på distans, där du själv kan styra över dina studier. Detta passar dig som vill jobba samtidigt, eller av någon annan anledning vill kunna studera på ett flexibelt sätt.

Utbildningen är på ett och ett halvt år och riktar sig till dig som vill arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller psykiatrisk vård – eller som boendestödjare och personlig assistent för personer med funktionsnedsättning. I studierna ingår fältstudier och APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL-delen kan eventuellt valideras om du har arbetat inom området.

I din utbildning profilerar du dig genom att välja en inriktning utifrån vad du vill arbeta med: Hälso- och sjukvård, Psykiatri, Funktionshinderområde eller Äldreomsorg. Våra utbildningar ger dig full kompetens för yrkeslivet.

Du arbetar individuellt efter en studiehandledning som du hittar i vår lärplattform Itslearning. I Itslearning har du ett kursrum för varje kurs du läser. I kursrummet finns mängder av information som du kan använda dig av i kursen. Det kan vara filmer, aktuella artiklar, litteratur som du kan lyssna på och länkar till användbara sidor på nätet. Du kommunicerar med läraren via lärplattformen och du lämnar in – och får respons – på dina uppgifter via Itslearning.

Du är välkommen till skolan på studiehandledning, då träffar du en lärare som kan stötta dig i dina distanskurser. I vissa kurser finns obligatoriska moment som ska genomföras på skolan, så som hjärt- och lungräddning, praktiska övningar samt avslutande prov i kursen.

Vi tillämpar flera olika examinationsformer. Som distanselev är du alltid välkommen att vara på skolan för att studera! Vi har moderna lokaler med datorer och litteratur som du får låna på plats.

Validering innebär en strukturerad bedömning, dokumentation och en värdering av dina kunskaper som du kan ha inhämtat från arbetslivet. Validering leder fram till ett betyg i de nationella gymnasiekurserna.

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 75 veckor motsvarande heltid.

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform: Distans

Studieort: Norrköping

Förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Behörighet

Du är behörig att söka vuxenutbildningen det år du fyller 20.

Ansökan och antagning

Du söker utbildningen via din hemkommun som ansvara för all antagning.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Vi rekommenderar litteratur till olika kurser men det är elevens val att välja författare och förlag.

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i vård- och omsorgsutbildningen är kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Kurser som Vård- och omsorg 1och Hälsopedagogik lägger grunden för detta lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels för att du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, du får också en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samt att du får omsätta din teoretiska kunskap i den verkliga praktiken. Din första APL-period kan t.ex. vara inom äldreomsorgen.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kväll och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Din APL-period och dina kurser under läsperioden anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Fördjupningarna är äldres hälsa, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Programgemensamma kurser

Vård- och omsorgsarbete 1

200 pKurskod: VÅRVÅR01Kurslitteratur:
  • Vård o. omsorgsarbete 1; Imborn, Åsbrink (ISBN: 9789152307588).

Vård- och omsorgsarbete 2

150 pKurskod: VÅRVÅR02Kurslitteratur:
  • Vård o. omsorgsarbete 2; Imborn, Åsbrink (ISBN: 9789152315187).

Medicin 1

150 pKurskod: MEDMED01Kurslitteratur:

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:

Psykologi 2b

50 pKurskod: PSKPSY02bKurslitteratur:

Etik och människans livsvillkor

100 pKurskod: MÄNETI0Kurslitteratur:
  • Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund (ISBN: 9789152307571) eller Etik och människans livsvillkor, Mona Bergman (ISBN: 9789140682147).

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:
  • Specialpedagogik 1; Svensson Hösfält (ISBN: 52309469).

Inriktning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet

200 pKurskod: GERÄLD0Kurslitteratur:
  • Äldres hälsa o livskvalitet, Skog, Grafström (ISB: 9789152315217).

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Inriktning Psykiatri

Psykiatri 2

200 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:

Inriktning Funktionshinder/LSS

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:

Kost, måltid och munhälsa

100 pKurskod: HÄLKOS0Kurslitteratur:

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Du kan välja att läsa enstaka kurser och kurspaket ur gymnasieskolans nationella vård- och omsorgsprogram hos oss på MoA Lärcentrum. Denna utbildning är en distansutbildning. Programmet innehåller fördjupningar som gör det möjligt för dig att arbeta inom vård och omsorg inom olika yrkesområden. Vi erbjuder fyra fördjupningar:

Hälso- och sjukvård

För dig som vill arbeta på sjukhuset eller på vårdcentral. Du läser kurser inom sjukvård och Medicin 2 (fördjupningskurs inom ämnet Medicin). Allt för att du ska få en fördjupad kunskap inom området hälso- och sjukvård.

Äldreomsorg/hemtjänst

För dig som vill arbeta inom äldrevården (hemtjänst/demensboende/servicehus). Du specialiserar dig på äldres hälsa och livskvalitet och demenssjukdomar.

Psykiatri

För dig som vill arbeta med människor med psykisk ohälsa, på t.ex. ett gruppboende eller en psykiatrisk mottagning på sjukhuset. Du fördjupar dina kunskaper inom psykiatri, samhällsbaserad psykiatri, vårdpedagogik och handledning samt socialpedagogik.

Studieformer

  • Distans

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.


Frågor & Svar

Får jag betyg?

Svar: Ja, du får gymnasiala betyg.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

Marie Lundeborg
Verksamhetschef Linköping/Norrköping

Mail: marie.lundeborg@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrum i Norrköping

MoA Lärcentrum Norrköping
Nelinsgatan 14
60345 Norrköping

Telefon: 010-2070601

E-post: moa.norrkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan