Synpunkter på utbildningen

Läs Vård- och omsorg hos MoA Lärcentrum

Vård- och omsorgsprogrammet

MoA Lärcentrum i Nässjö

Vår vuxenutbildning inom vård och omsorg riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till undersköterska, eller arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer med funktionsnedsättning (LSS).

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Vi studerar människans behov och lär oss vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vi lägger mycket fokus på att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, och vi blandar teori med praktiska övningar!

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Vi kombinerar kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Vård och omsorg i Stockholm
Verksamhetschef Daniela Bethgabriel berättar om utbildningen till undersköterska i Stockholm

 

Platsansvarig vårdlärare Yngve Wallenius berättar om utbildningsupplägget

 

Elevberättelser om vård & omsorgsutbildningen

Kort om utbildningen

Poäng: Utbildningens längd varierar mellan 1350-1600 poäng. Inom ramen för Vård- och omsorgscollege erbjuds det högre poängantalet och då ingår gymnasiearbete 100 poäng.

Längd: 1,5 år.

Kursstart: Augusti

Kurskod:

Studieform: Distans, Klass.

Prövning och validering: Elever har möjlighet till detta i samråd med skolan.

Studieorter: Nässjö, Jönköping, Lund, Ängelholm, Göteborg, Linköping, Motala, Nykvarn, Nyköping, Norrköping, Södertälje, Kista, Huddinge, Nacka, Värmdö, Salem, Botkyrka, Täby, Danderyd, Österåker, Vallentuna, Vaxholm, Upplands Väsby, Solna, Sollentuna, Sigtuna.

Förkunskaper: Grundläggande svenska. Inom ramen för Vård- och omsorgscollege erbjuds det högre poängantalet och då ingår gymnasiearbete på 100 poäng.

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri, du betalar endast för kurslitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Undersköterska inom äldreboende, demensboende, hemtjänst, personlig assistans, funktionshinderomsorgen eller inom psykiatri.

Studieplan: Individuell studieplan upprättas med eleven samt skolan och studie och yrkesvägledare från kommunen.

Behörighet

Behörighet:

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Vi rekommenderar litteratur till olika kurser men det är elevens val att välja författare och förlag.

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i vård- och omsorgsutbildningen är kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Kurser som Vård- och omsorg 1och Hälsopedagogik lägger grunden för detta lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels för att du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, du får också en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samt att du får omsätta din teoretiska kunskap i den verkliga praktiken. Din första APL-period kan t.ex. vara inom äldreomsorgen.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kväll och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Din APL-period och dina kurser under läsperioden anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Fördjupningarna är äldres hälsa, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Programgemensamma kurser

Dessutom ingår vid behov: orienteringskurser i data och yrkessvenska om 50 poäng vardera. Kurserna ger ett intyg – inte betyg.

Vård- och omsorgsarbete 1

200 pKurskod: VÅRVÅR01Kurslitteratur:
 • Vård o. omsorgsarbete 1; Imborn, Åsbrink (ISBN: 9789152307588).

Medicin 1

150 pKurskod: MEDMED01Kurslitteratur:
 • Medicin 1; Maria Bengtsson och Ulla Lundström Gleerups förlag (ISBN:9789140689917)

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Vård- och omsorgsarbete 2

150 pKurskod: VÅRVÅR02Kurslitteratur:
 • Vård o. omsorgsarbete 2; Imborn, Åsbrink (ISBN: 9789152315187).

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:
 • Lev i tiden. Cronlund Katri (2010) (ISBN: 9780152302231)

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:
 • Specialpedagogik 1; Sonja Svensson Höstfält ( ISBN: 9789152309469)

Etik och människans livsvillkor

100 pKurskod: MÄNETI0Kurslitteratur:
 • Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund (ISBN: 9789152307571) eller Etik och människans livsvillkor, Mona Bergman (ISBN: 9789140682147).

Inriktning Äldreomsorg

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Äldres hälsa och livskvalitet

200 pKurskod: GERÄLD0Kurslitteratur:
 • Äldres hälsa o livskvalitet, Skog, Grafström (ISB: 9789152315217).

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:

Lindrande vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:
 • Palliativ vård av Inger Fridegren och Susanne Lyckander (ISBN: 9789147108046) eller Lindrande vård- vård i livets slutskede, Margareta Widell (ISBN: 9789162254636)

Inriktning Sjukvård

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Akutsjukvård

200Kurskod: SJUAKU0Kurslitteratur:

Medicin 2

100 pKurskod: MEDMED02Kurslitteratur:
 • Gleerups förlag Medicin 1 och 2 Maria Bengtsson och Ulla Lundström (ISBN: 9789140672476). eller Medicin 1 och 2, Elsie Setterberg (ISBN: 9789147103546).

Lindrande vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:
 • Lindrande vård- vård i livets slutskede, Margareta Widell (ISBN: 978-91-622-5463-6) eller Palliativ vård Inger Fridegren & Susanne Lyckander. Liber förlag (ISBN: 9789147092925)

Inriktning Funktionshinder

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Kurskod: Kurslitteratur:
 • Socialpedagogik, Sarah Johansson och Lars Skärgren (ISBN: 978947108374) eller Socialpedagogik, Helen Carlander (ISBN: 9789152323533)

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:
 • Specialpedagogik 2, Sonja Svensson Höstfält (ISBN: 9789152316061)

Friskvård och hälsa

100 pKurskod: HÄLFRI0Kurslitteratur:
 • Hälsopedagogik Axelsson, Anna-Karin (ISBN: 9789152309230)

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:
 • Samhällsbaserad psykiatri, Inger Andersson-Höglund och Britt Hedman-Ahlström. Sanoma förlag (ISBN: 9789152315163)

Inriktning Psykiatri

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Psykiatri 2

200 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:
 • Samhällsbaserad psykiatri, Inger Andersson-Höglund och Britt Hedman-Ahlström. Sanoma förlag (ISBN: 9789152315163)

Psykologi 2a

50 pKurskod: PSKPSY02aKurslitteratur:
 • Levanders Psykologi 1+2a; Levander, Olsson m.fl. (ISBN: 9789127427167)

Psykologi 2b

50 pKurskod: PSKPSY02bKurslitteratur:
 • Lev i tiden. Cronlund Katri, 2010 (ISBN: 9780152302231)
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Du kan välja att läsa enstaka kurser och kurspaket ur gymnasieskolans nationella vård- och omsorgsprogram hos oss på MoA Lärcentrum. Denna utbildning är en distansutbildning. Programmet innehåller fördjupningar som gör det möjligt för dig att arbeta inom vård och omsorg inom olika yrkesområden. Vi erbjuder fyra fördjupningar:

Inriktning Äldreomsorg

Inriktning Sjukvård

Inriktning Utvecklingsstörning/funktionshinder

Inriktning Psykiatri

Studieformer

 • Distans

 • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Får jag betyg?

Svar: Ja, du får gymnasiala betyg.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

MoA Lärcentrum i

Gå till skolsidan