Synpunkter på utbildningen

Swedish for Immigrants (SFI)

MoA Lärcentrum i Linköping

Svenska för invandrare (SFI) på MoA Lärcentrum är en utbildning med många fördelar. Framförallt fokuserar den på att lära dig svenska på den nivå som passar dig bäst. Den ger dig också en naturlig väg för integration i det svenska samhället och bättre chanser för ditt framtida yrkesliv eller vidareutbildning.

Bortsett från SFI, erbjuder MoA Lärcentrum flera olika vuxenutbildningar, bland annat kan du läsa till vårdbiträde, undersköterska, elevassistent och barnskötare, och vi har utmärkta kunskaper i både de olika ämnesområdena och pedagogiken. Vi vill upprätthålla allas möjlighet till utbildning och hos oss träffar du alltid engagerad och erfaren personal.

Du är alltid välkommen att ringa oss på 010-207 06 01 för mer information.

Utbildningen undervisas på svenska. Vi arbetar med alla olika språkfärdigheter – tala, läsa, lyssna och skriva. Förutom att lära dig svenska kommer du även att lära dig olika studietekniker, uttal och grammatik.

 

SFI i olika steg

Steg 2 och 3 är för personer som har kunskaper motsvarande grundskola eller högre studier från sitt hemland. Studierna går i ett lite högre tempo och förutsätter därför viss skolvana hos eleverna. Utbildningen startar på en språklig nybörjarnivå.

Efter avslutad steg 3 kan man gå vidare till grundläggande svenska eller svenska som andraspråk.

Kort om utbildningen

Takt: Hel-eller deltid. Bestäms i samråd med din hemkommun.  Olika studietakt bestäms också beroende på vilken studieväg som väljs.

Längd: En preliminär studielängd bestäms av din hemkommun.

Kursstart: En kurs startar varje vecka.

Studieform: Lärarledd klassrumsform.

Studieorter: Linköping

Förkunskaper: Inga.

Kostnader: Kurslitteratur ingår i kommunens avtal.

Studiemedel: Gäller ej vid dessa studier.

Jobbmöjligheter: Goda språkkunskaper i svenska behövs oftast för de flesta jobb.

Studieplan: Upprättas med din hemkommun och revideras i samråd med anordnare och kommun. Vid varje kursslut anordnas nationella prov som ingår i bedömning för betygsättning och också har betydelse för hur studieplanen kan förändras under studiernas gång.

Behörighet

Du har rätt att studera SFI hos MoA Lärcentrum om du:

  • Är en registrerad medborgare
  • Är vuxen (från 1 juli det år du fyller 16)
  • Har inte några svenska språkkunskaper

Ansökan och antagning

Du ansöker via din hemkommun och antagning sker löpande.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Ansökan

Man väljer vid utbildningstart studieväg med olika studiehastighet. Det finns dock möjlighet att även klättra i studievägssystemet och alla ska kunna ha möjlighet att nå D-kursen om man klarar nivåkraven. Det kan gå fort för personer i studieväg 3 och det kan ta längre tid för personer från studieväg 2, men slutresultatet är det som räknas.

Studieväg 1

Studieväg 1, kurs A och B, har en långsammare takt och riktas mot dem som är analfabeter eller kortutbildade.

Studieväg 2

Studieväg 2, kurs B och C, väljs för personer med grundskolebakgrund eller viss gymnasiekompetens.

Studieväg 3

Studieväg 3, kurs C och D, är för högutbildade och oftast med goda engelskkunskaper sedan förut.

Studieväg 1

Kurs A och B. Du har gått i skolan i högst fem år i ditt hemland. Du kan varken läsa eller skriva, och / eller kan inte läsa det latinska alfabetet.

Kurskod: Kurslitteratur:

Vi tillhandahåller denna vid kursstart. Vi använder läromedel som också innehåller webbaserade delar. Vi använder oss också av lärplattform varför datoranvändning är viktig. Vi hjälper den som är osäker i sin digitala kompetens.

Studieväg 2

Kurs B och C. Du har gått i skolan mellan 6 och 9 år i ditt hemland.

Kurskod: Kurslitteratur:

Vi tillhandahåller denna vid kursstart. Vi använder läromedel som också innehåller webbaserade delar. Vi använder oss också av lärplattform varför datoranvändning är viktig. Vi hjälper den som är osäker i sin digitala kompetens.

Studieväg 3

Kurs C och D. Du har gått i skolan i minst 10 år i ditt hemland (du har gått ut högstadiet eller har en högskoleexamen).

Kurskod: Kurslitteratur:

Vi tillhandahåller denna vid kursstart. Vi använder läromedel som också innehåller webbaserade delar. Vi använder oss också av lärplattform varför datoranvändning är viktig. Vi hjälper den som är osäker i sin digitala kompetens.

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Klass

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Carin Edward
Verksamhetschef

carin.edward@moa-larcentrum.se
Telefon: 010-207 06 01

MoA Lärcentrum i Linköping

MoA Lärcentrum Linköping
Ågatan 53
582 22 Linköping

Apotekaregatan 14
582 27 Linköping

Telefon: 010-2070601
E-post: moa.linkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan