Lämna feedback

Handel fördjupning – Butikssäljare

MoA Lärcentrum i Linköping

Det övergripande målen med kurspaketet är att ge en fördjupad inblick och kunskap inom handel- och butiksområdet, med kurser som ger kunskap och färdigheter för att kunna gå in i en framtida chefsroll. Fördjupningen är en påbyggnad efter baspaket, kurspaket 3, Butikssäljare/handel.

Kort om utbildningen

Poäng: 400 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1/2 år

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Klass, distans och flex

Studieorter: Linköping.

Förkunskaper:

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod

.

Examen

.

Affärsutveckling och ledarskap

Du kommer i denna kurs kunna utveckla dina kunskaper och förmågor inom butiksetablering. Områden du kommer att undervisas i är affärsutveckling, praktisk butiksdrift, ledarskap och organisation i butik.
Du undervisas också i arbetsledning, personalfrågor och arbetsrätt.
Nyckeltalsanalys och ekonomiska beräkningar är också områden som kursen tar upp

Affärsutveckling och ledarskap

100 pKurskod: HANAFR0Kurslitteratur:

Servicekunskap, fakta och uppgifter av Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek och Marianne Feldt – ISBN: 978-91-47-11022-3

Ledarskap och organisation

Vill du veta mer om ledarskap och individen i organisationen? Kursen ledarskap och organisation ger dig en inblick i teorier om hur ett ledarskap i företag kan utveckla sin verksamhet, hur individen skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro i organisationer.
Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik.

Ledarskap och organisation

100 pKurskod: LEDLED0Kurslitteratur:

Ledarskap och organisation, Gleerups Utbildning AB – ISBN: 9789140681430

Personlig försäljning

Kursen personligförsäljning behandlar försäljning och kundservice inom handels- och tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och säljarens uppgift är inte bara att sälja utan också att skapa goda kundrelationer, ta ekonomiskt ansvar och arbeta långsiktigt och målmedvetet.

Personlig försäljning 1

100 pKurskod: FÖSPER01Kurslitteratur:

Personlig försäljning 1 – med kunden i fokus av Mats Erasmie och Anders Pihlsgård – ISBN: 9789147106134

Praktisk marknadsföring 1

Vi du lära dig mer om säljplaner, marknadsföring och butiksmatematik? Undervisningen i ämnet handel syftar till att Du utvecklar kunskaper om handels- och tjänstesektorn. Den ska också lägga en grund för Din förmåga att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. I undervisningen ska Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap.

Praktisk marknadsföring 1

100 pKurskod: HANPRA01Kurslitteratur:

H2000 Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter – att marknadsföra i butik av Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård, Susanne Walldenheid – ISBN: 9789147106158

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

010-207 06 01

MoA Lärcentrum i Linköping

MoA Lärcentrum Linköping
Ågatan 53
582 22 Linköping

Telefon: 010-2070601
E-post: moa.linkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan