Lämna feedback

Ekonomi fördjupning – Ekonomiassistent

MoA Lärcentrum i Linköping

Det övergripande målen med kurspaketet är att ge en fördjupad inblick och kunskap inom ekonomi, redovisning, HR och marknadsföring. Fördjupningen är en påbyggnad efter baspaket, kurspaket 2, Ekonomiassistent.

Kort om utbildningen

Poäng: 400 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1/2 år

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Klass, distans och flex

Studieorter: Linköping.

Förkunskaper:

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod

.

Examen

.

Ledarskap och organisation

Vill du veta mer om ledarskap och individen i organisationen? Kursen ledarskap och organisation ger dig en inblick i teorier om hur ett ledarskap i företag kan utveckla sin verksamhet, hur individen skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro i organisationer.
Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik.

Ledarskap och organisation

100 pKurskod: LEDLED0Kurslitteratur:

Ledarskap och organisation, Gleerups Utbildning AB – ISBN: 9789140681430

Marknadsföring

Kursen behandlar marknadsföringsstrategier i olika företag. Du läser om lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. Teorier och tendenser inom området marknadsföring. Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
Du läser om marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. Du läser också om Internationell marknadsföring.

Marknadsföring

100 pKurskod: FÖRMAD0Kurslitteratur:

M2000 Classic, Fakta – ISBN: 978-91-47-08825-6

M2000 Classic, Uppgifter – ISBN: 978-91-47-08813-3

Näthandel

Handeln på nätet växer snabbt i omfattning. Möjligheterna är många liksom riskerna. I kursen lär du dig steg för steg hur du ska göra för att starta en nätbutik. Målet med kursen är att du ska få tillräckligt med kunskap för att starta en nätbutik och kunna bedöma vilken typ av butikslösning som krävs för just din verksamhet.

Näthandel 1

100 pKurskod: NÄTNÄT01Kurslitteratur:

H2000 Näthandel 1: – från affärsidé till egen webbutik av Anders Pihlsgård, Bo Skandevall och Peter Svensson – ISBN: 978-91-47-10611-0

Redovisning 2

Vill du fördjupa dina kunskaper i redovisning 2? Här lär du dig redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. Dessutom lär du dig registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. Du ges kunskaper om värdering av tillgångar och skulder i företag. Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. Du kommer också ges kunskaper i bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys och årsredovisning.

Redovisning 2

100 pKurskod: FÖRRED02Kurslitteratur:

R2000 Redovisning 2 Faktabok häftad, 2014, Svenska – ISBN 9789147116720

R2000 Redovisning 2, problembok – ISBN 9789147116751

R2000 Redovisning 2, Kommentarer och lösningar – ISBN 9789147116737

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

010-207 06 01

MoA Lärcentrum i Linköping

MoA Lärcentrum Linköping
Ågatan 53
582 22 Linköping

Telefon: 010-2070601
E-post: moa.linkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan