Lämna feedback

Administration fördjupning

MoA Lärcentrum i Linköping

Det övergripande målen med kurspaketet är att ge en fördjupad inblick och kunskap inom administrations- och HR-området. Fördjupningen är en påbyggnad efter baspaket, kurspaket 1, Administratör/personaladministratör.

Kort om utbildningen

Poäng: 400 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1/2 år

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Klass, distans och flex

Studieorter: Linköping.

Förkunskaper: Grundläggande datorvana samt förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod

.

Examen

.

Ledarskap och organisation

Vill du veta mer om ledarskap och individen i organisationen? Kursen ledarskap och organisation ger dig en inblick i teorier om hur ett ledarskap i företag kan utveckla sin verksamhet, hur individen skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro i organisationer.
Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik.

Ledarskap och organisation

100 pKurskod: LEDLED0Kurslitteratur:

Ledarskap och organisation, Gleerups Utbildning AB – ISBN: 9789140681430

Affärsjuridik

I kursen kommer du arbeta med konstitutionell rätt straffrätt och processrätt. Du får en översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Också en översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Dessutom kommer du studera familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du kommer också studera avtalsrätt, konsumenträtt, fastighetsrätt med mera.

Affärsjuridik

100 pKurskod: JURAFF0Kurslitteratur:

J2000 Fakta och uppgifter – ISBN: 978-91-4-11623-2

Kommentarer och lösningar – ISBN: 978-91-47-11624-9

Personaladministration

Vill du lära dig mer om administration i företag och offentlig förvaltning? Undervisningen i ämnet administration syftar till att du utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete.Den ska ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I ämnet ges du möjlighet att utveckla kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt.

Personaladministration

100 pKurskod: ADMPER0Kurslitteratur:

Personal Administration – i praktiken av Yvonne Bogislaus – ISBN: 9789147095087

Personaladministration – i praktiken Övningsbok av Yvonne Bogislaus – ISBN: 9789147095094

Konferens och reception

Denna kurs ska ge dig kunskap om arbete i hotell- och företagsreceptioner samt inom mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar. Du får på olika sätt utföra interna och externa administrativa rutiner för konferenser, mässor och reception. Kraven på ett säljande och professionellt agerande är höga på de som jobbar som mötesvärdar eller receptionister och konkurrensen är hård. Kursen ger även inblick i hur sammanträden och liknande arrangemang genomförs på ett miljömedvetet, ansvarsfullt och serviceinriktat sätt

Konferens och reception

100pKurskod: ADMREC0Kurslitteratur:

Konferens och reception Faktabok av Mona Johansson, Sonja Westerblad häftad, 2006, Svenska – ISBN: 9789147077533

Konferens och reception Arbetsbok av Mona Johansson, Sonja Westerbladhäftad, 2004, Svenska – ISBN: 789147072132

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Grupp

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Grupp

Klassrumsundervisning sker dagtid och Du är schemalagd i skolan 16 timmar/ vecka, övrig tid studerar Du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

010-207 06 01

MoA Lärcentrum i Linköping

MoA Lärcentrum Linköping
Ågatan 53
582 22 Linköping

Telefon: 010-2070601
E-post: moa.linkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan