Lämna feedback

Handel Grund

MoA Lärcentrum i Linköping

Det övergripande målen med kurspaketet är att ge eleven en introduktion i att bygga kundrelationer, förstå kundpsykologi, kunskaper om olika branscher på marknaden, inköpsstrategier, logistik och butiksetablering.

Du kan göra din ansökan via Linköpings kommun webbsida. Om du känner dig osäker att göra ansökningen så kan du besöka Linköpings kommuns studie- och yrkesvägledarna så hjälper de dig med att göra ansökan!

Kort om utbildningen

Poäng: 500 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1/2 år

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Klass, distans och flex

Studieorter: Linköping.

Förkunskaper:

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod

.

Examen

.

Affärsjuridik

I kursen kommer du arbeta med konstitutionell rätt straffrätt och processrätt. Du får en översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Också en översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Dessutom kommer du studera familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du kommer också studera avtalsrätt, konsumenträtt, fastighetsrätt med mera.

Affärsjuridik

100 pKurskod: JURAFF0Kurslitteratur:

J2000 Fakta och uppgifter – ISBN: 978-91-4-11623-2

Kommentarer och lösningar – ISBN: 978-91-47-11624-9

Affärskommunikation

Kursen behandlar såväl muntlig som skriftlig kommunikation som framställning av affärsdokument. Stort fokus läggs också på omvärldsbevakning och informationssökning samt vad man bör tänka på när man gör affärer i andra länder.

Affärskommunikation

100 pKurskod: AFFAFÄ00SKurslitteratur:

Affärskommunikation skriven av Sonja Westerblad. – ISBN: 9789147116478

Entreprenörskap

Du som väljer kursen Entreprenörskap undervisas i vilken betydelse och påverkan entreprenörskap har varit för individer över tid. Entreprenören beskrivs som idérik, kreativ och vill förverkliga sina drömmar. Kursen fokuserar på idéutveckling, projektmetodik och lansering. Du får också inblick hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Dessutom undervisas du i ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. Marknadsföring inom projektets verksamhetsområde ingår också utifrån lagar och andra bestämmelser.

Entreprenörskap

100 pKurskod: ENTENR0Kurslitteratur:

Entreprenörskap – skapa din arena, skriven av Harriet Karlsson, Ingrid Kristoffersson och Inger Sandås. – ISBN: 978-91-47-10028-6

Näthandel 1

Handeln på nätet växer snabbt i omfattning. Möjligheterna är många liksom riskerna. I kursen lär du dig steg för steg hur du ska göra för att starta en nätbutik. Målet med kursen är att du ska få tillräckligt med kunskap för att starta en nätbutik och kunna bedöma vilken typ av butikslösning som krävs för just din verksamhet.

Näthandel 1

100 pKurskod: NÄTNÄT01Kurslitteratur:

H2000 Näthandel 1: – från affärsidé till egen webbutik av Anders Pihlsgård, Bo Skandevall och Peter Svensson – ISBN: 978-91-47-10611-0

Servicekunskap

Kursen är inriktad mot grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. Du arbetar med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster. Du blir insatt i säljarens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av uppdrag. Dessutom studerar du attityder och värderingar i servicesituationer.

Servicekunskap

100 pKurskod: FÖSSEV0Kurslitteratur:

Servicekunskap, fakta och uppgifter av Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek och Marianne Feldt – ISBN: 9789147100064

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

010-207 06 01

MoA Lärcentrum i Linköping

MoA Lärcentrum Linköping
Ågatan 53
582 22 Linköping

Telefon: 010-2070601
E-post: moa.linkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan