Synpunkter på utbildningen

Barn- och fritidsutbildningen

MoA Lärcentrum i Linköping

Vi erbjuder Barn- och fritidsutbildningen både på plats och som distansutbildning.

Barn- och fritidsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent, eller som personal inom funktionshinderområdet. Under utbildningen lär du dig om hälsa, kommunikation, ledarskap och barns utveckling. Utbildningen ska utveckla dina kunskaper och färdigheter i att leda, bemöta och kommunicera med barn och vuxna. I utbildningen ingår fältstudier och APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL kan eventuellt valideras om du har arbetat inom området tidigare. Utbildningen är på ett och ett halvt år.

Du väljer själv om du vill studera i klassrum tillsammans med kurskamrater, eller om du föredrar en distanskurs.

 

Läs barn- och fritidsutbildningen

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng

Studieform: Klass (närstudier), flexibla studier eller distans

Längd: 75 veckor motsvarande heltid

Kostnader: Gratis inläst kurslitteratur.

Studieort: Linköping

Kursstart:

 • Kursstart 17 januari 2022
  – Ansökan öppen 11 oktober – 21 november
 • Kursstart 15 augusti 2022
  – Ansökan öppen fram till 24 juli

Förkunskaper: Godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andra språk.

På MoA Lärcentrum i Linköping får du gratis inläst kurslitteratur när du studerar hos oss.

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom Linköpings kommun.

 • Kursstart 15 augusti 2022
  – Ansökan öppen fram till 24 juli

Ansök

Alla ansökningar går genom Linköpings kommun.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via Linköpings kommun Centrum för vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentorer har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Vi skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller vi på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation.

Utbildningen

Barn- och fritidsutbildningen är delvis en praktisk utbildning. Vi arbetar med att synliggöra miljöns betydelse för lärande och utveckling, vi genomför därför delar av utbildningen ute i naturen. Du träffar personer som idag arbetar inom de olika verksamheterna på skolan, för att få information och en stor mängd inspiration!

Du kommer också att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper och förmågor i att leda människor, bemöta människor och kommunicera med människor. Vi fördjupar oss i teorier om lärandet och människans utveckling.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och personal inom funktionshinderområdet.

Några av de kurser du kommer att läsa:

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Pedagogiskt ledarskap

100 pKurskod: PEDPEG0Kurslitteratur:

Pedagogiska teorier och praktiker

100 pKurskod: PEDPED0Kurslitteratur:

Lärande och utveckling

100 pKurskod: PEDLÄR0Kurslitteratur:

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Etnicitet och kulturmöten

100 pKurskod: SOIETN0Kurslitteratur:

Grundläggande vård och omsorg

100 pKurskod: GRUGRD0Kurslitteratur:

Arbetsplats förlagt lärande och fältstudier

En viktig del av studierna är att genomföra viss del av utbildningen på en arbetsplats, så kallad APL (arbetsplatsförlagt lärande). Även fältstudier kan ge dig god inblick i olika yrkesområden. Om du har arbetslivserfarenhet kan det leda till att du kan validera APL-perioder. APL bidrar till:
• att du praktiskt utvecklar dina yrkeskunskaper
• att du får en inblick i det yrket du har valt
• att du får testa de kunskaper du har fått i skolan
• att du kan skapa nya viktiga kontakter i arbetslivet

Se kurser och litteratur

Inriktningar

Pedagogisk inriktning

Utgång mot arbete som barnskötare, elevassistent etc.

Studieformer

 • Distans

 • Flex

 • Klass

Distans

Som distanselev läser du kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar du de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser heltid eller deltid och följer den kursordning som finns i din individuella studieplan. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Zoom.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Kan jag läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när denne påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du eventuellt kan validera och pröva för ett betyg. Den totala studietiden beror helt på din studiekapacitet, om du har möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsutbildningen. Det ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Ja, utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
  [recaptcha]

  Kom i kontakt

  Kontaktperson

  Vesna Pavlovic
  Verksamhetschef

  vesna.pavlovic@moa-larcentrum.se
  Telefon: 010-207 06 01

  MoA Lärcentrum i Linköping

  MoA Lärcentrum Linköping
  Ågatan 53
  582 22 Linköping

  Apotekaregatan 14
  582 27 Linköping

  Telefon: 010-2070601
  E-post: moa.linkoping@moa-larcentrum.se

  Gå till skolsidan