Synpunkter på utbildningen

LÄS VÅRD- OCH OMSORG HOS MOA LÄRCENTRUM

Vård- och omsorgsprogrammet

MoA Lärcentrum i Jönköping

Vår vuxenutbildning inom vård och omsorg riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till undersköterska, eller arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer med funktionsnedsättning (LSS).

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Vi studerar människans behov och lär oss vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vi lägger mycket fokus på att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, och vi blandar teori med praktiska övningar!

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Vi kombinerar kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1,5 år.

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Lärarlett, Flex med eller utan handledning.

Studieort: Jönköping

Förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Behörighet

Du är behörig att söka vuxenutbildningen det år du fyller 20.

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida eller genom att välja kommun nedan, under rubriken “Ansök”.

För start i november är ansökningsperioden 15/9 – 10/10

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Gemensamma kurser

Etik och människans livsvillkor

100 pKurskod: MÄNETI0Kurslitteratur:

Medicin 1

150 pKurskod: MEDMED01Kurslitteratur:

Medicin 2

100 pKurskod: MEDMED02Kurslitteratur:

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Svenska 1

100 pKurskod: SVESVE01Kurslitteratur:

Vård- och omsorgsarbete 1

200 pKurskod: VÅRVÅR01Kurslitteratur:

Vård- och omsorgsarbete 2

150 pKurskod: VÅRVÅR02Kurslitteratur:

Yrkesutgång Hälso- och sjukvård

Akutsjukvård

200Kurskod: SJUAKU0Kurslitteratur:

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:

Yrkesutgång Äldreomsorg

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:

Äldres hälsa och livskvalitet

200 pKurskod: GERÄLD0Kurslitteratur:

Yrkesutgång Psykiatri

Psykiatri 2

200 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:

Yrkesutgång Funktionshinderområdet

Ergonomi

100 pKurskod: HÄLERG0Kurslitteratur:

Kost, måltid och munhälsa

100 pKurskod: HÄLKOS0Kurslitteratur:

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Kontaktperson
Jessica Haage Falkenhäll
Verksamhetschef

Telefon: 010-207 06 01
E-post: jessica.haage@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrum i Jönköping

MoA Lärcentrum
Ekhagsringen 11
554 56 Jönköping

Telefon: 010-207 06 01
E-post: moa.jonkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan