Lämna feedback

Barn- och fritidsprogrammet

MoA Lärcentrum i Jönköping

Ett och ett halvt års utbildning för Dig som vill arbeta som exempelvis barnskötare, elevassistent, personlig assistent samt personal inom funktionshinderområdet. I studierna ingår fältstudier och APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL kan eventuellt valideras om Du har arbetat inom området.

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng

Studieform: Klass (närstudier), flexibla studier eller distans

Längd: 75 veckor motsvarande heltid

Kostnader: Inga förutom vald kurslitteratur

Studieort: Jönköping

Kursstart: Kontinuerligt

Förkunskaper: Godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andra språk.

Behörighet

Godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andra språk.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Programgemensamma

Följande kurser ingår i termin 1.

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Lärande och utveckling

100 pKurskod: PEDLÄR0Kurslitteratur:

Pedagogiskt ledarskap

100 pKurskod: PEDPEG0Kurslitteratur:
  • Pedagogiskt ledarskap, Anna-Karin Axelsson (ISBN: 9789152319062).

Barns lärande och växande

100 pKurskod: PEDBAS0Kurslitteratur:
  • Barns lärande och växande, Tove Philips (ISBN: 9789140675767).

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:

Skapande verksamhet

100 pKurskod: PEGSKP0Kurslitteratur:

Aktivitetsledarskap

100 pKurskod: PEDAKI00SKurslitteratur:
  • Småbarns utevistelse, Ann Granberg (ISBN: 9789147049608); Ett år i ur och skur – utomhuspedagogik i förskolan, Eva Änggård (ISBN: 9789144088099).

Etnicitet och kulturmöten

100 pKurskod: SOIETN0Kurslitteratur:

Pedagogiska teorier och praktiker

100 pKurskod: PEDPED0Kurslitteratur:

Pedagogiskt arbete

200 pKurskod: PEGPEA0Kurslitteratur:

Gymnasiearbete

100 pKurskod: GYARVOKurslitteratur:

Sociologi

100 pKurskod: SOISOO0Kurslitteratur:

Grundläggande vård och omsorg

100 pKurskod: GRUGRD0Kurslitteratur:
  • Vård och omsorg 1.

Skapande verksamhet

100 pKurskod: PEGSKP0Kurslitteratur:

Dramapedagogik

100 pKurskod: Kurslitteratur:
  • Undervisa i pedagogiskt drama, Vivecka Rasmusson (ISBN: 9789144047331).

Kost och hälsa

100 pKurskod: HÄLKOC0Kurslitteratur:

Socialt arbete

200 pKurskod: SOCSOI0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och Du är schemalagd i skolan minst 16 timmar/ vecka, övrig tid studerar Du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

Kontaktperson
Marie Jildestedt
T.f. Verksamhetschef

Telefon: 010-2070601
E-post: marie.jildestedt@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrum i Jönköping

MoA Lärcentrum
Ekhagsringen 11
554 56 Jönköping

Telefon: 010-2070601
E-post: moa.jonkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan