Synpunkter på utbildningen

Badmästarutbildning

MoA Lärcentrum i Jönköping

 

En badmästares arbetsuppgifter varierar mellan olika bad och kommuner. En stor del av arbetet består av att upprätthålla den allmänna säkerheten vid badet och förebyggande säkerhetsarbete, som att förutse olycksrisker vid badet eller inom badanläggningen. Du ska se till att badgästerna trivs och får den hjälp de behöver. Det ingår även bl.a. städning, försäljning, gruppträning t.ex. vattengymnastik. Badmästare är utbildad i bl.a. poollivräddning och pedagogisk simundervisning. Arbetsschemat är ofta rullande då man cirkulerar mellan olika arbetsuppgifter. Arbetet innebär också omväxlande tidiga morgnar, sena kvällar och helger.

Du kommer även att få utbildning inom L-ABCDE samt HLR, barn-HLR med flera som krävs för att kunna arbeta i ett badhus/simhall/utebad.

Utbildningen är lärlingsförlagd vilket innebär att större delen av utbildningen, ca 70% sker som praktik ute på ett badhus eller en simhall. Återstående tid, 30% är teori på skolan.

Utbildningen har tagits fram på initiativ av Region Jönköpings län där Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo kommun ingår. Badmästare är ett stort bristyrke runt om i länets alla kommuner vilket är anledningen till att kommunerna har tagit fram utbildningens innehåll och upplägg tillsammans med Vuxenutbildningen i Jönköpings kommun och MoA Lärcentrum. Bristen är så stor att om man genomgår utbildningen med godkända resultat är man garanterad arbete direkt efter avslutad utbildning.

 

Se vår film om badmästarutbildningen

Kort om utbildningen

Poäng: 1050 poäng.

Takt: Heltid.

Längd: Ca 42 veckor motsvarande heltid

Kursstart:november

Studieform: Lärling (70% av utbildningstiden praktik på arbetsplats, 30% teori på skolan)

Studieorter: Jönköping

Förkunskaper: Godkända betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri. Litteraturen bekostas av eleven.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Branschens krav för att bli anställd

Minst 18 år

Utdrag ur belastningsregistret.

Intyg på att du är simkunnig, prata med närmsta badhus så hjälper de dig.

Godkänt sim- och livräddartest

Simlärarutbildning (får du i badmästarutbildningen)

Poollivräddarutbildning (får du i badmästarutbildningen)

Ansökan och antagning

Ansökningsperiod: 15/9 – 10/10

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Aneby

Eksjö

Gislaved

Gnosjö

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Värnamo

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentor- och handledarskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentorer har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Som elev på badmästarutbildningen kommer du även få en handledare som kommer följa dig under hela din utbildning. Din handledare, som är badmästare på badhus eller simhall, kommer att ha tät kontakt med både dig och din lärare för att ni tillsammans ska kunna följa upp hur det går för dig på praktikplatsen i så kallade trepartssamtal. Detta är viktigt då största delen av lärandet sker ute på praktikplatsen. På så sätt kan läraren i samråd med din handledare bedöma dina kunskaper i de kursmoment som är utlagda på praktikplatsen.

Läsperiod 1

Grundläggande i Barn- och fritidsutbildningen inriktning mot fritid och hälsa är kunskaper om hälsa, kommunikation, pedagogik och fritids- och friskvårdsverksamheter. I början av utbildningen lägger vi mycket fokus på dessa kunskaper! Kurser som Människors miljöer, Kommunikation, Fritids- och idrottskunskap och Fritids- och friskvårdsverksamheter passar utmärkt i din första läsperiod. Allra först i utbildningen får du under två veckor besöka olika bad och simhallar för att bilda dig en uppfattning om vad badmästaryrket innebär inför fortsatt utbildning.
Badmästarutbildningen är en lärlingsutbildning där största delen av din utbildning är förlagd som praktik. På så sätt kommer du in i yrket snabbare och kan på ett lättare sätt ta till dig de teoretiska delarna av kurserna eftersom du får möjlighet att tillämpa dessa rent praktiskt i ditt arbete kontinuerligt under hela utbildningen.
Under den första läsperioden läggs grunden för ditt badmästaryrke och du kommer att få genomgå utbildningar mot simlärare, gyminstruktör, poollivräddare och vattenrening. Dessa utbildningar kommer att ges ute på olika badhus och simhallar i länet vilket gör att du på ett naturligt sätt även får möjlighet att se och lära känna olika fritids- och friskvårdsverksamheter där det arbetar badmästare.

Läsperiod 2

Nu kommer du till din fördjupning. Här får du en mer fördjupad kunskap kring badmästaryrket och kurser så som Akut omhändertagande, Specialpedagogik 1, Aktivitetsledarskap, Drift och underhåll av fritidsanläggningar samt Bad- och friskvårdsanläggningar ger dig en stadig grund att stå på i ditt yrke. I dessa kurser får du kunskaper om ledarskap, olika funktionsnedsättningar, HLR och första hjälpen och hur man driver en bad- och friskvårdsanläggning. Dessutom genomgår du en vattengymnastikutbildning ute på ett av badhusen i länet.

Examen

Nu är du rustad för att arbeta som badmästare på en simhall, ett badhus eller ett utomhusbad. Du har fått utbildning i både badbevakning och friskvård vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Allt är anpassat efter de krav på utbildning som branschen har ställt och du är redo att börja arbeta. Lycka till i ditt yrke som badmästare!

Kurser

Orienteringskurs: studieplanering gy.

50 pKurskod: KGYORI11AKurslitteratur:

Människors miljöer

100 pKurskod: PEDMÄI0Kurslitteratur:

Kommunikation

100 pKurskod: PEDKOU0Kurslitteratur:

Fritids- och idrottskunskap

100 pKurskod: FRTFRD0Kurslitteratur:

Fritids- och friskvårdsverksamheter

200 pKurskod: FRIFRT0Kurslitteratur:

Aktivitetsledarskap

100 pKurskod: PEDAKI00SKurslitteratur:

Drift och underhåll av fritidsanläggningar

100 pKurskod: FRIDRF0Kurslitteratur:

Akut omhändertagande

100 pKurskod: BEVAKU0Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:

Bad- och friskvårdsanläggningar

100 pKurskod: FRIBAD0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Studieformer

  • Lärling

Lärling

Lärling innebär att utbildningen till största delen är förlagd ute på en arbetsplats och att du som elev går bredvid din handledare för att får ta del av kursernas centrala innehåll på ett naturligt sätt. 70% av din utbildning består av praktik ute på ett badhus eller i en simhall. Du har tät kontakt med din handledare och din lärare och tillsammans sitter ni ofta ner i så kallade trepartssamtal för att prata om hur det går för dig i de olika kurserna ute på arbetsplatsen. 30% av din utbildning består av teori inne på skolan. Då har du undervisning i de teoretiska delarna av utbildningen. Du träffar din lärare och andra som läser samma utbildning.


Frågor & Svar

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Kontaktperson
Jessica Haage Falkenhäll
Verksamhetschef

Telefon: 010-207 06 01
E-post: jessica.haage@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrum i Jönköping

MoA Lärcentrum
Ekhagsringen 11
554 56 Jönköping

Telefon: 010-207 06 01
E-post: moa.jonkoping@moa-larcentrum.se

Gå till skolsidan