Synpunkter på utbildningen

Läs Vård- och omsorg hos MoA Lärcentrum

Vård- och omsorgsprogrammet

MoA Lärcentrum i Göteborg

Vår vuxenutbildning inom vård och omsorg riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till undersköterska, eller arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer med funktionsnedsättning (LSS).

Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Vi studerar människans behov och lär oss vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vi lägger mycket fokus på att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, och vi blandar teori med praktiska övningar!

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Vi kombinerar kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap.

I Göteborg erbjuder vi två studieformer: grupp eller flex. Att studera i grupp innebär att du har schemalagda lektioner varje vecka i klass. Att studera flex är en individanpassad studieform och passar bra för dig som vill kombinera arbete med studier. I flex ingår obligatoriska fysiska träffar på skolan såsom genomgångar, handledning, föreläsare och praktiska övningar. Mellan de fysiska träffarna i skolan har du kontakt med läraren/lärarna via plattformen Itslearning.

Kort om utbildningen

Poäng: 1400-1500 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1,5 år.

Kursstart: Januari, Mars, Augusti (ingen start okt 2018).

Studieform: Grupp och flex.

Studieorter: Göteborg.

Förkunskaper: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå samt Matematik grund.

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Behörighet

Behörighet: Du är behörig att söka vuxenutbildningen det år du fyller 20. För att ta del av mer information kring vilken  behörighet som behövs kan du kontakta Göteborgs Stads studie- och yrkesvägledare.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Vi rekommenderar litteratur till olika kurser men det är elevens val att välja författare och förlag.

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i vård- och omsorgsutbildningen är kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Kurser som Vård- och omsorg 1och Hälsopedagogik lägger grunden för detta lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels för att du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, du får också en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samt att du får omsätta din teoretiska kunskap i den verkliga praktiken. Din första APL-period kan t.ex. vara inom äldreomsorgen.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kväll och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Din APL-period och dina kurser under läsperioden anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Fördjupningarna är äldres hälsa, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Programgemensamma kurser

1100 gymnasiepoäng.

Orienteringskurs: studieplanering gy.

50 pKurskod: KGYORI11AKurslitteratur:

Vård- och omsorgsarbete 1

200 pKurskod: VÅRVÅR01Kurslitteratur:
  • Vård o. omsorgsarbete 1; Imborn, Åsbrink (ISBN: 9789152307588).

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:

Etik och människans livsvillkor

100 pKurskod: MÄNETI0Kurslitteratur:
  • Etik och människans livsvillkor Katri Cronlund (ISBN: 9789152307571) eller Etik och människans livsvillkor, Mona Bergman (ISBN: 9789140682147).

Medicin 1

150 pKurskod: MEDMED01Kurslitteratur:

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:

Vård- och omsorgsarbete 2

150 pKurskod: VÅRVÅR02Kurslitteratur:
  • Vård o. omsorgsarbete 2; Imborn, Åsbrink (ISBN: 9789152315187).

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:
  • Specialpedagogik 1; Svensson Hösfält (ISBN: 52309469).

Svenska som andraspråk 1

100 pKurskod: SVASVA01Kurslitteratur:

Svenska 1

100 pKurskod: SVESVE01Kurslitteratur:

Samhällskunskap 1a1

50 pKurskod: SAMSAM01a1Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Inriktning Äldreomsorg

300 gymnasiepoäng.

Äldres hälsa och livskvalitet

200 pKurskod: GERÄLD0Kurslitteratur:
  • Äldres hälsa o livskvalitet, Skog, Grafström (ISB: 9789152315217).

Vård och omsorg vid demenssjukdom

100 pKurskod: GERVÅR0Kurslitteratur:

Inriktning Hälso och sjukvård

300 gymnasiepoäng.

Medicin 2

100 pKurskod: MEDMED02Kurslitteratur:

Akutsjukvård

200Kurskod: SJUAKU0Kurslitteratur:

Inriktning Psykiatri

300 gymnasiepoäng.

Psykiatri 2

200 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:
  • Samhällsbaserad psykiatri av Inger Andersson-Höglund och Britt Hedman-Ahlström (ISBN: 9789152315163).

Frivilligt inom inriktningnarna

Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet

100 pKurskod: GYARV0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Du kan välja att läsa enstaka kurser och kurspaket ur gymnasieskolans nationella vård- och omsorgsprogram hos oss på MoA Lärcentrum. Denna utbildning är en distansutbildning. Programmet innehåller fördjupningar som gör det möjligt för dig att arbeta inom vård och omsorg inom olika yrkesområden. Vi erbjuder fyra fördjupningar:

Hälso- och sjukvård

För dig som vill arbeta på sjukhuset eller på vårdcentral. Du läser kurser inom sjukvård och Medicin 2 (fördjupningskurs inom ämnet Medicin). Allt för att du ska få en fördjupad kunskap inom området hälso- och sjukvård.

Äldreomsorg/hemtjänst

För dig som vill arbeta inom äldrevården (hemtjänst/demensboende/servicehus). Du specialiserar dig på äldres hälsa och livskvalitet och demenssjukdomar.

Psykiatri

För dig som vill arbeta med människor med psykisk ohälsa, på t.ex. ett gruppboende eller en psykiatrisk mottagning på sjukhuset. Du fördjupar dina kunskaper inom psykiatri, samhällsbaserad psykiatri, vårdpedagogik och handledning samt socialpedagogik.

Funktionshinder

För dig som vill arbeta med barn, unga och vuxna med funktionshinder i deras hem eller på ett boende. Att göra deras vardag hanterbar, begriplig och meningsfull. Det kan till exempel vara vardagliga uppgifter så som att umgås i hemmet, laga mat och hjälpa till med personlig hygien.

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Får jag betyg?

Svar: Ja, du får gymnasiala betyg.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar: Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar: Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på MoA Lärcentrum.
[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson


Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum i Göteborg

Tel: 010-2070601
Östra Hamngatan 30–34
411 09 Göteborg

Gå till skolsidan