Synpunkter på utbildningen

Läs Vård- och omsorg hos MoA Lärcentrum

Vård och omsorgsprogrammet

MoA Lärcentrum i Ekerö

Ett och ett halvt års vuxenutbildning inom vård och omsorg för dig som vill arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller psykiatrisk vård – eller som boendestödjare och personlig assistent för personer med funktionsnedsättning. I studierna ingår fältstudier och APL (Arbetsplatsförlagt lärande). APL-delen kan eventuellt valideras om du har arbetat inom området.

I din utbildning profilerar du dig genom att välja en inriktning utifrån vad du vill arbeta med: Hälso- och sjukvård, Psykiatri, Funktionshinderområde eller Äldreomsorg. Våra utbildningar ger dig full kompetens för yrkeslivet.

MoA Lärcentrum i Solna är certifierade av Vård- och Omsorgscollege.

Hur du söker kurser på MoA i Stockholm – Norrort+Söderort – YouTube

Elevberättelser om vård & omsorgsutbildningen

Kort om utbildningen

Poäng: 1500 poäng.

Takt: Heltid.

Längd: 1,5 år.

Nästa kursstarter:

Kursstart 2 augusti 2021, sista ansökningsdag 6 juni

Kursstart 6 september 2021, sista ansökningsdag 11 juli

Kursstart 11 oktober 2021, sista ansökningsdag 15 augusti

Kursstart 15 november 2021, sista ansökningsdag 19 september

Kurskod:

Studieform: Klass.

Studieorter: Solna

Förkunskaper: Svenska motsvarande grundskolenivå / Svenska som andraspråk grund samt Matematik motsvarande grundskolenivå i vissa kommuner.

Kostnader: Utbildningen är avgiftsfri. Endast kurslitteratur införskaffas av dig som elev själv. Förslag på kurslitteratur hittar du under rubriken kurslitteratur på vår hemsida.Om du studerar någon av våra distansutbildningar förenklas dina studier mycket om du har tillgång till en egen dator.Annars rekommenderar vi bibliotek, våra studieverkstäder där man kan låna dator eller att studera hos oss på de avsedda tiderna.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: Arbetsmarknaden för utbildade undersköterskor är mycket goda i hela landet även på lång sikt. Yrket är ett definierat bristyrke av arbetsförmedlingen.

Studieplan: Alla elever får en individuell studieplanering och en studieplan. Vi har tillgång till en egen Studie- och yrkesvägledare som finns till förfogande för löpande revideringar av studieplanen och för karriärvägledning.

Behörighet

Behörighet: Du är behörig att söka vuxenutbildningen det år du fyller 20.

Ansökan och antagning

Alla ansökningar går genom respektive kommun.

Kursstart 2 augusti 2021, sista ansökningsdag 6 juni

Kursstart 6 september 2021, sista ansökningsdag 11 juli

Kursstart 11 oktober 2021, sista ansökningsdag 15 augusti

Kursstart 15 november 2021, sista ansökningsdag 19 september

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida.

Innehåll

Vi rekommenderar litteratur till olika kurser men det är elevens val att välja författare och förlag.

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål.

Läsperiod 1

Grundläggande i vård- och omsorgsutbildningen är kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Kurser som Vård- och omsorg 1och Hälsopedagogik lägger grunden för detta lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels för att du som elev ska få uppleva olika typer av verksamheter, du får också en möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samt att du får omsätta din teoretiska kunskap i den verkliga praktiken. Din första APL-period kan t.ex. vara inom äldreomsorgen.

När du är ute på APL måste du vara beredd på följande:

-Restid
-Arbete under kväll och helger
-Annan placering än önskad

Läsperiod 2

Din APL-period och dina kurser under läsperioden anpassas efter det val du har gjort i din fördjupning. Fördjupningarna är äldres hälsa, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, skötare och personlig assistent.

Programgemensamma kurser

Vård- och omsorgsarbete 1

200 pKurskod: VÅRVÅR01Kurslitteratur:
 • Vård och omsorgsarbete 1 ISBN: 523-30-807

Vård- och omsorgsarbete 2

150 pKurskod: VÅRVÅR02Kurslitteratur:
 • Vård och omsorgsarbete 2 ISBN: 523-15-187

Medicin 1

150 pKurskod: MEDMED01Kurslitteratur:
 • Medicin 1, ISBN: 523-02-224

Psykologi 1

50 pKurskod: PSKPSY01Kurslitteratur:
 • Mänskligt – Psykologi 1 och 2b av Gabriella Bernerson , Katri Cronlund, ISBN: 9789152325827

Psykologi 2b

50 pKurskod: PSKPSY02bKurslitteratur:

Etik och människans livsvillkor

100 pKurskod: MÄNETI0Kurslitteratur:
 • Etik och människans livsvillkor ISBN: 978-91-523-3398-3

Hälsopedagogik

100 pKurskod: HÄLHÄL0Kurslitteratur:
 • Hälsopedagogik ISBN: 978-91-523-3117-0

Psykiatri 1

100 pKurskod: PSYPSY01Kurslitteratur:
 • Psykiatri 1 av Susanne Niemi,  ISBN: 9789151105307

Specialpedagogik 1

100 pKurskod: SPCPEO01Kurslitteratur:
 • Specialpedagogik 1 ISBN: 978-91-523-3197-2

Anatomi och Fysiologi 1

50Kurskod: ANOANA01Kurslitteratur:
 • Anatomi och fysiologi 1+2 av Maria Bengtsson, Ulla Lundström. ISBN: 9789151105352

Anatomi och Fysiologi 2

50Kurskod: ANOANA02Kurslitteratur:
 • Anatomi och fysiologi 1+2 av Maria Bengtsson, Ulla Lundström. ISBN: 9789151105352

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 1

100Kurskod: FUTFUN01Kurslitteratur:
 • Funktionsförmåga 1 av Marie Bäcklinder Setterlund, Iréne Larsson. ISBN: 9789151104485

Funktionsförmåga och Funktionsnedsättning 2

100Kurskod: FUTFUN02Kurslitteratur:
 • Funktionsförmåga 2 av Marie Bäcklinder Setterlund, Iréne Larsson. Utkommer 211013. Använd så länge Specialpedagogik 1, samt Specialpedagogik 2 av författare Sonia Svensson Höstfelt.

Gerontologi och Geriatrik

100Kurskod: GERGER0Kurslitteratur:
 • Gerontologi och Geriatrik av Eva-Lena Lindqvist. ISBN: 9789151104454

Hälso- och sjukvård 1

100Kurskod: HAOHAL01Kurslitteratur:
 • Hälso- och sjukvård 1 av Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund. ISBN: 9789151106458

Hälso- och sjukvård 2

100Kurskod: OMVOMV02Kurslitteratur:
 • Hälso- och sjukvård 2 av Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund. ISBN: 9789151106465

Omvårdnad 1

100Kurskod: OMVOMV01Kurslitteratur:
 • Omvårdnad 1 av Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund. ISBN: 9789151106410

Omvårdnad 2

100Kurskod: OMVOMV02Kurslitteratur:
 • Omvårdnad 2 av Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund. ISBN: 9789151106427

Psykiatri 2

100 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:
 • Psykiatri 2 av Susanne Niemi. ISBN: 9789151105314

Social omsorg 1

100Kurskod: SOASOC01Kurslitteratur:
 • Social omsorg 1 av Helen Carlander. ISBN: 9789151105383

Social omsorg 2

100Kurskod: SOASOC02Kurslitteratur:
 • Social omsorg 2 av Helen Carlander. ISBN: 9789151105390

Vård och omsorg - specialisering

100 pKurskod: VADVAD00SKurslitteratur:
 • Välj litteratur utifrån vad ditt arbete handlar om.

Samhällskunskap 1a1

50 pKurskod: SAMSAM01a1Kurslitteratur:

Svenska 1

100 pKurskod: SVESVE01Kurslitteratur:

Svenska som andraspråk 1

100 pKurskod: SVASVA01Kurslitteratur:

Programfördjupning Akutsjukvård

Akutsjukvård

200Kurskod: SJUAKU0Kurslitteratur:

Medicin 2

100 pKurskod: MEDMED02Kurslitteratur:

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Programfördjupning Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet

200 pKurskod: GERÄLD0Kurslitteratur:
 • Äldres Hälsa och Livskvalitet                  ISBN:523-15-217

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Palliativ vård

100 pKurskod: SJULIN0Kurslitteratur:

Programfördjupning Psykiatri

Psykiatri 2

100 pKurskod: PSYPSY02Kurslitteratur:
 • Psykiatri 2 av Susanne Niemi, ISBN: 9789151105314

Samhällsbaserad psykiatri

100 pKurskod: PSYSAM0Kurslitteratur:

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:

Programfördjupning Funktionshinder/LSS

Specialpedagogik 2

100 pKurskod: SPECPE002Kurslitteratur:
 • Specialpedagogik 2 ISBN: 978-91-523-1606-1

Socialpedagogik

100 pKurskod: PEASOC0Kurslitteratur:
 • Socialpedagogik ISBN: 978-91-523-2353-3

Hemsjukvård

100 pKurskod: SJUHEM0Kurslitteratur:

Vårdpedagogik och handledning

100 pKurskod: PEAVÅD0Kurslitteratur:
Se kurser och litteratur

Inriktningar

Du kan välja att läsa enstaka kurser och kurspaket ur gymnasieskolans nationella vård- och omsorgsprogram hos oss på MoA Lärcentrum. Denna utbildning är en distansutbildning. Programmet innehåller fördjupningar som gör det möjligt för dig att arbeta inom vård och omsorg inom olika yrkesområden. Vi erbjuder fyra fördjupningar:

Hälso- och sjukvård

För dig som vill arbeta på sjukhuset eller på vårdcentral. Du läser kurser inom sjukvård och Medicin 2 (fördjupningskurs inom ämnet Medicin). Allt för att du ska få en fördjupad kunskap inom området hälso- och sjukvård.

Äldreomsorg/hemtjänst

För dig som vill arbeta inom äldrevården (hemtjänst/demensboende/servicehus). Du specialiserar dig på äldres hälsa och livskvalitet och demenssjukdomar.

Psykiatri

För dig som vill arbeta med människor med psykisk ohälsa, på t.ex. ett gruppboende eller en psykiatrisk mottagning på sjukhuset. Du fördjupar dina kunskaper inom psykiatri, samhällsbaserad psykiatri, vårdpedagogik och handledning samt socialpedagogik.

Funktionshinder

För dig som vill arbeta med barn, unga och vuxna med funktionshinder i deras hem eller på ett boende. Att göra deras vardag hanterbar, begriplig och meningsfull. Det kan till exempel vara vardagliga uppgifter så som att umgås i hemmet, laga mat och hjälpa till med personlig hygien.

Studieformer

 • Distans

 • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Itslearning. I Itslearning, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Får jag betyg?

Svar: Ja, du får gymnasiala betyg.

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.




[recaptcha]

Kom i kontakt

Kontaktperson

Anneli Bergström
Verksamhetschef / Rektor

Administrationen för allmänna frågor:
moa.stockholm@moa-larcentrum.se

Studie- och yrkesvägledare för ansökan och vägledning:
syv.stockholm@moa-larcentrum.se

Rektor:
anneli.bergstrom@moa-larcentrum.se

MoA Lärcentrum i Ekerö

MoA Lärcentrum

Telefon: 010-20 70 601

Gå till skolsidan