Synpunkter på utbildningen

Kvalitetsarbete

Man måste veta var man är, för att veta var man ska.

Kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete är två viktiga begrepp inom skola, men vad innebär kvalitet egentligen?
Ur ett kundperspektiv handlar upplevd kvalitet om den känsla som kunden får kopplat till en tjänst eller en produkt – att kunden är nöjd helt enkelt. För ett företag är kvalitet mer än så, då är kvalitet synonymt med utveckling. Det handlar om att hela tiden bli bättre; för hur bra någonting än är så kan det ju alltid bli bättre!

Vi på MoA vet att vi erbjuder en bra produkt, våra utbildningar, men vi vill ständigt bli bättre. Därför jobbar vi kontinuerligt med utveckling kopplat till våra resultat som vi noga analyserar. Först då vet vi nuläget och kan sätta upp relevanta mål och ta fram utvecklande aktiviteter och åtgärder – mot ökad kvalitet. Sådant som vi identifierar som utvecklingsområden bryts ner till mål och aktiviteter i en verksamhetsplan som vi sedan följer upp kontinuerligt. Att jobba strukturerat med utveckling på detta sätt kallas för systematiskt kvalitetsarbete.

 

kvalitet

 

 

Vi gör inte allt – men det vi gör, det gör vi bra!

På MoA har vi tagit beslutet att inte erbjuda allt. Vi har istället valt att erbjuda vissa utbildningar och fokuserar stenhårt på att genomföra dem riktigt bra. Det är kvalitet för oss!

Kvalitet ur flera perspektiv

För MoA är det en självklarhet att ha en hög kvalitet kopplat till de formella krav som myndigheter och kommunen ställer på oss via olika lagar, förordningar och avtal. Kvalitet för oss på MoA har dock många fler perspektiv. Det här är vad vi menar, och vad det innebär:

Ett kvalitativt erbjudande
Nöjda elever, bra söktryck, god genomströmning och elever som lyckas efter utbildningen

Kvalitet i vår pedagogik
Hög måluppfyllelse hos våra elever (bra betyg)

En kvalitativ arbetsgivare
Högt medarbetarindex, god arbetsmiljö, kontinuerlig kompetensutveckling och låg personalomsättning

Kvalitet i vår ekonomi
Bra planering, uppföljning och resurseffektivitet leder till stabilitet och långsiktighet

Kvalitet i våra samarbeten
God kontakt med kommunen och kontinuerligt samarbete med branschen kring utveckling och APL (praktik)

Kvalitet i vår marknadsföring
Att vi håller vad vi lovar!