Synpunkter på utbildningen
15 januari, 2020

Strigo-koncernen vinner eftertraktade avtal inom vuxenutbildning!

Den privatägda Strigo-koncernen, med sitt säte i Västervik, har i sina bolag Veldi Kompetens och MoA Lärcentrum, under Q4 2019, vunnit sina största avtal historiskt. Detta innebär att Strigo är det utbildningsbolag med den snabbaste organiska tillväxten i branschen. De nya avtalen beräknas ge en årlig omsättningsökning med ca 60-70 MSEK.

 

Veldi kompetens har vunnit upphandlingen i Stockholms Stad inom Industriteknik och teknik avseende vuxenutbildning. I Jönköping, Eksjö, Göteborg, Borås, Halmstad, Malmö och Växjö har Veldi Kompetens vunnit upphandlingar avseende industriutbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Stockholms Stad valde även MoA Lärcentrum som ny utförare av vuxenutbildning. MoA Lärcentrum tilldelas både Vård – och omsorgsutbildning och Barn- och fritidsutbildning. Dessa två avtal är de största avtalen i Sverige inom vuxenutbildning och det innebär att MoA Lärcentrum nu är störst i Sverige inom Vård- och omsorgsutbildningar för vuxna.

 

”Att vinna avtalen med Stockholms Stad är något vi under längre tid arbetat- och rustat våra verksamheter för. Vi är otroligt stolta och glada över att Stockholms Stad såg Veldi och MoA som värdiga vinnare av dessa tre stora avtal.” Säger Jens Porsgaard, Strigos koncern-VD.

Han fortsätter, ”Att priset var fast och utvärderingarna enbart gjordes på kvalitet, känns extra ärofyllt, då just kvalitetsarbetet i våra utbildningar och den starka kopplingen till yrkeslivet är nyckeln till vår framgång och gör oss till en hållbar utbildningsanordnare över tid.”

Elever som utbildar sig inom vuxenutbildningen är idag fler (159.127 elever år 2018) än gymnasieskolan för ungdomar (139.797 elever år 2018). Ökningen har därefter även varit större, procentuellt, inom vuxenutbildningen jämfört med gymnasieskolan, enligt statistik från skolverket.

 

Nyanställningar i Västervik och nationellt

Bolagets tillväxt innebär ett stort behov av nyanställning av personal. Under fösta halvåret 2020 kommer ca 35 nya medarbetare anställas runt om på bolagets enheter. På huvudkontoret i Västervik kommer nyanställningar ske inom administration samt koncernövergripande supportfunktioner.

 

Pressträff på Västerviks Stadshotell

Ägarna finns på plats för att svara på frågor den 16 januari 2020 kl 10.00

 

Välkomna!

 

Jens Porsgaard                                                                                            Roger Psajd

 

Koncern-VD Strigo                                                                                    VD Veldi Kompetens

VD MoA Lärcentrum                                                                                Marknadsdirektör MoA Lärcentrum

jens.porsgaard@moa-larcentrum.se                                                 roger.psajd@veldi.se

+46 (0) 70 797 35 83                                                                                 +46 (0) 70 280 94 60