Lämna feedback

Marknadsassistent (Kurspaket 4)

Utbildningen ger dig kunskaper inom marknadsföring, ekonomi, försäljning på Internet och produktion av reklam. Det övergripande målen med kurspaketet är att ge en introduktion i att arbeta med marknadsföring och på en marknadsavdelning, reklambyrå och ge kunskap om produktion av reklam, informationsmaterial, annonser, information och kommunikation.

Kort om utbildning

Poäng: 700 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 16 veckor

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Klass, distans och flex

Studieorter: Linköping.

Förkunskaper:

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida. Saknas din kommun i listan?

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod

.

Examen

.

Affärsjuridik

Vill du lära dig civilrätt och offentlig rätt? Affärsjuridik är en kurs där du lär dig om civilrätt som omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt läser du hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

Affärsjuridik

100 pKurskod: JURAFF0Kurslitteratur:

Kurslitteratur:

J2000 Fakta och uppgifter ISBN: 978-91-4-11623-2

J2000 Kommentarer och lösningar ISBN: 978-91-47-11624-9

Praktisk marknadsföring 1

Du kommer i denna kurs kunna utveckla dina kunskaper och förmågor inom butiksetablering. I kursen kommer du också att arbeta med butikskommunikation, sinnesmarknadsföring, exponering och planering av kampanjer. Dessutom kommer du få kunskaper om hur en butikskommunikatör arbetar.

Praktisk marknadsföring 1

100 pKurskod: HANPRA01Kurslitteratur:

Praktisk Marknadsföring 1 ISBN: 978-91-47-10615-8

 

Entreprenörskap och företagande

Vill du träna på och utveckla dina entreprenöriella förmågor? Vill du testa din idé om den håller i en affärsplan? Då är denna kurs lämplig för dig som vi starta företag och utveckla affärsverksamhet. Kursen entreprenörskap och företagande omfattar vägen från idé till att starta företag.

Du kommer att träna på affärsidéns utformning och betydelse. Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. Du lär dig olika tekniker kring försäljning och argumentation. Och dessutom hur man bygger upp en finansiering kring sin idé.

Företagsekonomi 1

Du läser kursen om företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Du läser också om olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Du lär dig om grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Dessutom grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.

Marknadsföring

Kursen behandlar marknadsföringsstrategier i olika företag. Du läser om lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. Teorier och tendenser inom området marknadsföring. Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.

Du läser om marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. Du läser också om Internationell marknadsföring.

Affärskommunikation

I en global värld är det allt viktigare att förstå sin omvärld och att förbereda sig inför att möta människor från olika kulturer i marknadsarbetet. Fokus i kursen ligger på omvärldsbevakning och informationssökning samt på vad man bör tänka på när man gör affärer i andra länder.

Affärskommunikation

100 pKurskod: AFFAFÄ00SKurslitteratur:

Affärskommunikation skriven av Sonja Westerblad ISBN: 978-91-47-11647-8.

Näthandel 1

Handeln på nätet växer snabbt i omfattning. Möjligheterna är många liksom riskerna. I kursen lär du dig steg för steg hur du ska göra för att starta en nätbutik.

Kurskod: Kurslitteratur:

H2000 Näthandel 1: – från affärsidé till egen webbutik av Anders Pihlsgård, Bo Skandevall och Peter Svensson (ISBN: 978-91-47-10611-0).

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum

Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.