Lämna feedback

Ekonomiassistent (Kurspaket 2)

Ekonomiassistent passar dig som vill upptäcka nya möjligheter eller som ytterligare vill förkovra sig inom ekonomi, administration och affärsjuridik. Det övergripande målen med kurspaket är att ge en introduktion i företags- och organisationers förvaltning inom administration, kalkylering, marknadsföring, analys och redovisning av bokslut.

Kort om utbildningen

Poäng: 500 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1/2 år

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Klass, distans och flex.

Studieorter: Linköping.

Förkunskaper:

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida. Saknas din kommun i listan?

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod

.

Examen

.

Företagsekonomi 1

Du läser kursen om företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Du läser också om olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Du lär dig om grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Dessutom grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.

Företagsekonomi 1

100 pKurskod: FÖRFÖR01Kurslitteratur:

Liber AB, Access Företagsekonomi 1, fakta, Jan- Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Mauléon, Anna Kristensson (ISBN: 978-91-47-10008-8).

Liber AB, Access Företagsekonomi 1, Uppgifter (ISBN: 978-91-47-10009-5).

Liber AB, Access 1 Lösningar (ISBN: 978-91-47-10010-1).

Företagsekonomi 2

I huvudsak lär du dig hur företag bygger upp sin verksamhet i ekonomi, marknadsföring och redovisning. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden är också viktiga i ditt lärande. Du studerar också begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.

Företagsekonomi 2

100 pKurskod: FÖRFÖR02Kurslitteratur:

Liber AB, Access Företagsekonomi 2, fakta, Jan- Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Mauléon, Anna Kristensson (ISBN: 978-91-47-10527-4).

Liber AB, Access Företagsekonomi 2, Uppgifter (ISBN: 978-91-47-10528-1).

Administration 1

Här lär du dig redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. Dessutom lär du dig registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. Du ges kunskaper om värdering av tillgångar och skulder i företag. Olika typer av periodiseringar samt resultatregleringar med hjälp av bokslutsdispositioner. Du kommer också ges kunskaper i bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys och årsredovisning.

Administration 1

100 pKurskod: ADMADM01Kurslitteratur:

Administration 1 Fakta och uppgifter av Sonja Westerblad och Mona Johansson(ISBN: 9789147113965).

Affärskommunikation

Vill du lära dig mer om administration i företag och offentlig förvaltning? Undervisningen i ämnet administration syftar till att du utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete.

Kursen behandlar fördjupade kunskaper inom ämnet. Vi rekommenderar att du har erfarenhet av personaladministrativt arbete inom företag eller organisationer. Du arbetar med organisationsfrågor och rekrytering och upprättar anställningsförfarande samt introduktion för nyanställda. Du kommer att arbeta med personalekonomi, löner och personalkostnader. Dessutom ger kursen översikter om ledarskap och förändringsarbete. Den ska ge dig möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I ämnet ges du möjlighet att utveckla kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt.

Affärskommunikation

100 pKurskod: AFFAFÄ00SKurslitteratur:

Affärskommunikation skriven av Sonja Westerblad. ISBN: 9789147116478.

Affärsjuridik

I kursen kommer du arbeta med konstitutionell rätt straffrätt och processrätt. Du får en översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. Också en översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Dessutom kommer du studera familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning. Du kommer också studera avtalsrätt, konsumenträtt, fastighetsrätt med mera.

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum

Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.