Lämna feedback

Butikssäljare/Handel (Kurspaket 3)

Med detta utbildningspaket ges du möjligheter att utveckla ditt säljarintresse inom handel. Utbildningen syftar till att ge dig kunskaper inom service, näthandel och branscher samt personlig försäljning. Det övergripande målen med kurspaketet är att ge en introduktion i att bygga kundrelationer, förstå kundpsykologi, kunskaper om olika branscher på marknaden, inköpsstrategier, logistik och butiksetablering.

 

Kort om utbildningen

Poäng: 500 poäng.

Takt: Individuell studietakt.

Längd: 1/2 år

Kursstart: Kontinuerlig.

Studieform:  Klass, distans och flex

Studieorter: Linköping.

Förkunskaper:

Kostnader: Inga förutom för vald studielitteratur.

Studiemedel: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Jobbmöjligheter: 

Behörighet

Behörighet:

Ansökan och antagning

Du ansöker till alla våra utbildningar via din hemkommun. Mer information hittar du på din hemkommuns hemsida.

Ansök

Alla ansökningar går genom respektive kommun. När du klickar på ansökningsknappen kommer du till kommunens ansökningssida. Saknas din kommun i listan?

Innehåll

Antagning

Du söker till oss på MoA Lärcentrum via din kommuns vuxenutbildning. Det är kommunen som ansvarar för ansökan och antagning. Så fort du har blivit antagen till oss kommer vi att kalla dig till en uppstart och ett första samtal med din mentor.

Individuellt mentorskap

Som elev på MoA Lärcentrum har du en mentor som du kan vända dig till när du har frågor om dina studier. Våra lärare som också är mentor har god kunskap om de kurser som ingår i den utbildning du har blivit beviljad att läsa. Tillsammans planerar ni dina studier, studietakt, studieform, möjlighet till validering och prövning mot ett nationellt gymnasiebetyg. Du och din mentor skapar och reviderar din individuella studieplan som ligger i vårt digitala elevregister. Här dokumenteras dina studier och här fyller du och din mentor på med information som gör att vi kan anpassa dina studier efter din livssituation och dina önskemål. Målsättningen är att du har en och samma mentor under hela din studietid.

Läsperiod

.

Examen

.

Servicekunskap

Kursen är inriktad mot grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. Du arbetar med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster. Du blir insatt i säljarens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av uppdrag. Dessutom studerar du attityder och värderingar i servicesituationer.

Servicekunskap

100 pKurskod: FÖSSEV0Kurslitteratur:

Servicekunskap, fakta och uppgifter av Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek och Marianne Feldt (ISBN: 9789147100064).

Branschkunskap inom handel och administration

Vill du veta mer om olika branscher? Kursen ger dig inblick i centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn, handelns och tjänsternas roll och funktion och nytta i samhälle och näringsliv. Du undervisas i hur informationssökning och informationsbearbetning går till i exempelvis internet. Dessutom undervisas du om lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.

Branschkunskap inom handel och administration

100 pKurskod: HANBRS0Kurslitteratur:

Liber AB, H2000 Branschkunskap, fakta och uppgifter, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård, Marianne Feldt, Jan- Olof Andersson (ISBN: 978-91-47-11022-3).

Praktisk marknadsföring

Vill du lära dig hur inköp och logistik sker i butik? Kursen ger dig kunskaper om inköp, varuflöden och logistik.

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

Praktisk marknadsföring 1

100 pKurskod: HANPRA01Kurslitteratur:

H2000 Praktisk marknadsföring 1 Fakta och uppgifter – att marknadsföra i butik av Jan-Olof Andersson, Gunilla Eek, Anders Pihlsgård, Susanne Walldenheid. ISBN: 9789147106158.

Personlig försäljning 1

Vill du veta mer och lära dig mer kring personlig försäljning?

Kursen personligförsäljning behandlar försäljning och kundservice inom handels- och tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och säljarens uppgift är inte bara att sälja utan också att skapa goda kundrelationer, ta ekonomiskt ansvar och arbeta långsiktigt och målmedvetet.

Personlig försäljning 1

100 pKurskod: FÖSPER01Kurslitteratur:

Personlig försäljning 1 – med kunden i fokus av Mats Erasmie och Anders Pihlsgård (ISBN: 9789147106134).

Näthandel 1

Dagens handel sker mer och mer via internet och företagens hemsidor. Du får en inblick i hur handeln på nätet utvecklats fram till idag. Du lär dig att bygga en egen hemsida med de funktioner du själv väljer.

Näthandel omfattar försäljning av både varor och tjänster. Näthandeln är oberoende av tid och plats, alltid tillgänglig och därmed ett effektivt och resurssnålt sätt att sälja varor och tjänster. Ämnet näthandel behandlar näthandel mellan företag och företag, mellan företag och den enskilda kunden samt mellan privatpersoner.

Näthandel 1

100 pKurskod: NÄTNÄT01Kurslitteratur:

H2000 Näthandel 1: – från affärsidé till egen webbutik av Anders Pihlsgård, Bo Skandevall och Peter Svensson (ISBN: 9789147106110).

Se kurser och litteratur

Studieformer

  • Distans

  • Flex

  • Klass

Distans

Som distanselev läser man kurser via vår lärplattform Fronter. I Fronter, i respektive kursrum, lägger ansvarig lärare ut material (filmer, länkar m.m.) till kursen. I kursrummet hittar eleven de uppgifter som är kopplade till kursen, mål och kunskapskrav och litteraturtips. Eleven kommer lätt i kontakt med ansvarig lärare genom en notisfunktion. Möjlighet till stöd, så kallade studieverkstäder, erbjuds på de fysiska skolor som finns i området. Eleven läser helfart och följer den kursordning som klasselever följer. Det ger distanseleven möjlighet att komma in på lektioner om så önskas av eleven. Ansvarig lärare erbjuder även handledning via Skype.

Flex

Flexstudier fungerar som ett mellanting mellan gruppstudier och distansstudier. Du följer ett distansupplägg med självstudier men deltar valfritt vid föreläsningar, lärarledda lektioner och praktiska övningar. Däremot är några praktiska övningar obligatoriska, detta innebär att du måste komma till skolan.

Klass

Klassrumsundervisning sker dagtid och du är schemalagd i skolan ett visst antal dagar/timmar per vecka , övrig tid studerar du hemma. I klassrumsundervisningen träffar Du en lärare vid varje lektionstillfälle. Undervisningen varieras med föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar och diskussioner.


Frågor & Svar

Hur ansöker jag till utbildningen?

Svar: Du ansöker via din hemkommuns vuxenutbildning.

Kan jag få studiestöd från CSN?

Svar: Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta gärna oss på Moa Lärcentrum.Kom i kontakt

Kontaktperson

Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 16.30. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum

Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.