Synpunkter på utbildningen

Intensivutbildning

Just nu finns omställningsutbildningen tillgänglig på följande orter: Göteborg, Solna, Stockholms stad och Älmhult.

SYFTE & MÅLGRUPP

Permitterad/varslad/uppsagd personal, frånandra branscher än vården, ska kunna arbeta inom vård och omsorg under den rådande Coronapandemin.

Efter genomförd utbildning ska de kunna utföraenklare omvårdnadsinsatser samt bistå ordinarie vård- och omsorgspersonal med arbetsuppgifter som underlättar personalens arbete med vård- och omsorgstagare.

UPPLÄGG

Distansundervisning

 • LärplattformItsLearning.
 • Självstudier: via texter, instruktionsfilmer, filmade lektioner, självrättande tester
 • Zoomlektioner: livesända fjärr-lektioner med vårdlärare.
 • Handledning: Vårdlärare finns tillgänglig dagligen via ItsLearning, för handledning enskilt eller i grupp.
 • It-support

Tidsåtgång

 • 5 dagars heltidsstudier med 1-2 veckors möjlighet att boka coachningssamtal med vårdlärare.

Förutsättningar

 • Deltagaren behöver ha tillgång till egen dator med god internetuppkoppling
 • Deltagaren behöver ha grundläggande datorkunskaper
 • Deltagaren behöver ha en privat mailadress för att bli inbjuden till ItsLearning

INNEHÅLL 

vecka 1

 • Lagstiftningsekretess & tystnadsplikt
 • Etik och bemötande i vården
 • Infektions– och virussjukdomar
 • Basala hygienrutiner och hygienregler
 • Ergonomi och Arbetsmiljö
 • Generella arbetsuppgifter

INNEHÅLL 

vecka 2-3

Deltagaren arbetar nu inom vård och omsorg

Mentor  arbetsplatsen introducerar deltagaren:Relevant information om vårdtagarearbetsuppgifterrutinerförflyttnings– och andra tekniska hjälpmedel samt finns tillgänglig för arbetsplatsspecifika frågor.

Coachning av lärare

Individuellt eller i grupp vid behov.

EFTER UTBILDNINGEN

Kursintyg

Intyg som tydligt beskriver innehållet i utbildningen lämnas till  deltagaren efter genomförd utbildning

Validering

Innehållet i utbildningen motsvarar delar av ”Vård och omsorgsarbete 1” vilket möjliggör att deltagarens kunskaper vid ett senare tillfälle kan bedömas som en del i en valideringsprocess.

För mer info, kontakta:

Jens Porsgaard, VD, MoA Lärcentrum

jens.porsgaard@moa-larcentrum.se

070-797 35 83

 

Helena M Källström, Utvecklingschef, Moa Lärcentrum

helena.kallstrom@moa-larcentrum.se

070-312 13 30

Kom i kontakt

Kontaktperson

Telefonnummer växel: 010-2070601

MoA Lärcentrums växel är öppen måndag till fredag kl. 08.00 – 15.00. Lunchstängt mellan kl. 12.00 – 13.00.

MoA Lärcentrum

Välj skola nedan för att komma i kontakt med MoA Lärcentrum i din ort.