Synpunkter på utbildningen

Frågor & svar

Barn och fritidsprogrammet

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Vård- och omsorgsprogrammet

Kan jag tillgodoräkna mig tidigare kunskaper?

Svar:Ja, vi kartlägger dina tidigare kunskaper vilket ibland kan innebära en kortare studietid.  

Kan jag läsa på distans?

Svar:Ja, då läser du mestadels på egen hand via vår lärplattform.    

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Får jag betyg?

Svar:Ja, du får gymnasiala betyg.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar:Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Yrkeshögskola

Var äger de fysiska sammankomsterna rum?

Svar:I Norrköpings stadsbibliotek, Södra promenaden 105.

Yrkesväktarutbildning

Kan man läsa utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig väktare ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från väktarutbildningen. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Finns det några övriga krav för att man i utbildningen ska få göra praktik ute på ett bevakningsföretag?

Svar:För att kunna genomföra praktik som ingår i utbildningen och senare kunna ta anställning som väktare får du inte vara tidigare straffad och inte ha några betalningsanmärkningar.

Jag undrar om man kan läsa min utbildning snabbare än 1,5 år?

Svar:Hur fort en person blir klar med sin utbildning beror helt på vilka erfarenheter (utbildning, arbete och livserfarenheter) personen har med sig när han/hon påbörjar sin utbildning hos oss på MoA Lärcentrum. När du blir antagen som elev hos oss gör vi en kartläggning av dina erfarenheter, vår valideringsprocess börjar. Här kan vi se vilka kurser, eller vilka delar av kurser du kan ev. validera och pröva för ett betyg. Sedan beror den totala studietiden helt på din möjlighet att läsa heltid eller kanske mer än heltid, beroende på din studiekapacitet. För att räknas som behörig ska du ligga runt 1500 poäng i kurser från vård- och omsorgsprogrammet. Detta ser lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i.

Vilka förkunskaper krävs?

Svar:Svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolenivå.

Får jag betyg på Yrkesväktarutbildningen?

Svar:Ja, den längre utbildningen ger gymnasiala betyg och ett yrkesbevis utfärdat av BYA. Den kortare utbildningen på 750 poäng ger ett yrkesbevis utfärdat av BYA.